1/8
Onder De Pannen
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Onder De Pannen

Landgoed Providentia wordt in een aantal jaren omgevormd van besloten instelling tot de reguliere woonwijk Kloostervelden volgens het principe van omgekeerde integratie. Op het landgoed zijn reeds verschillende particuliere woningen en woongebouwen gerealiseerd. Aan ons is gevraagd om naast de historische kapel (1932) en het klooster (1925), waarin van oudsher het expertisecentrum op het gebied van epilepsie, slaap- en leerstoornissen is ondergebracht, een woongebouw voor psychogeriatrische patiënten en een woongebouw met seniorenwoningen te ontwerpen.

Door de woongebouwen tegenover het klooster te leggen en haaks op elkaar te plaatsen, ontstaan twee nieuwe buitenruimten. De kloostertuin met volwassen eiken is een semipublieke ruimte, waar men de rust uit het verleden ervaart. Tussen de nieuwbouw komt een private binnentuin met zicht op natuurgebied de Groote Heide. De binnentuin wordt onderverdeeld in een afgesloten deel voor de dementerende ouderen en een ontmoetingsplek voor vitale senioren. De tuinen hebben wel een sterke zichtrelatie. Vooral de psychogeriatrische patiënten hebben baat bij de ervaring van levendigheid rondom hun woonplek.

Het woongebouw voor psychogeriatrische patiënten bestaat uit 25 slaapkamers met individuele badkamer en pantry, waarbij de grootte van de onzelfstandige woningen varieert van 28 tot 36 m² BVO. De slaapkamers liggen aan weerszijden van een verkeersruimte die tevens dienst doet als dwaalgebied voor de bewoners. Op de begane grond zijn twee gezamenlijke woonkamers gelegen die gekoppeld kunnen worden en zo één grote ruimte vormen. Het woongebouw met seniorenwoningen bestaat uit twee- en driekamerappartementen van 80 tot 100 m² BVO. De woningen zijn geschikt om extramurale zorg te leveren, zodat de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Elk gebouw bestaat uit twee metselwerk volumes en die zijn gescheiden door een smal tussendeel. Het bouwvolume versterkt de leesbaarheid van de plattegrond en het geeft de kopgevels de verticale elegantie die past bij de kapel en het klooster. Metselwerk schept eenheid in de materialisering rondom de kloostertuin. Vanuit het tussendeel zijn de entrees aan de voor- en achterzijde vormgegeven. Dakkapellen worden opgetrokken vanuit de gevel en maken van de tweede verdieping onder de kap een volledig bruikbare woonlaag. Gezamenlijke ruimten, zoals de woonkamers, zijn herkenbaar als verbijzondering in de gevel.

Projectnaam
Onder De Pannen
Locatie
Sterksel (NL)
Typologie
Zorg, Projectmatige woningbouw, Concept
Omvang
1.536 + 1.774 m² BVO
Jaar
2017
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
CRA Vastgoed B.V.
Samenwerking
Anja van der Riet, Mies van Driel
Klantgericht

Klantgericht


Het gebouw is opgezet conform het KAMEO-concept, waarbij de maatvoering is aangepast aan de specifieke wensen van de opdrachtgever. Binnen dit concept zijn de (woon)eenheden onderling uitwisselbaar, zodat eenvoudig grotere en kleinere woningen gerealiseerd kunnen worden binnen hetzelfde casco. Zo kan men het woongebouw voor psychogeriatrische patiënten omvormen tot reguliere woningen en het woongebouw met seniorenwoningen aanpassen naar kleinere eenheden. Deze alternatieve aanwendbaarheid heeft bijgedragen aan een verkleining van het investeringsrisico en het rondkomen van de financiering.