1/19
Wegensteunpunt Delfgauw
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Wegensteunpunt Delfgauw

Wegensteunpunt Delfgauw is gelegen op bedrijvenpark Ruyven in de oksel van knooppunt Delft-Zuid. Het huidige wegensteunpunt Delfgauw is sterk verouderd en te klein bemeten. Met een nieuw ontwerp wordt een moderne huisvesting gerealiseerd voor gecombineerd gebruik door Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland.

In het ontwerp is gekozen om de gebouwen en de logistieke zone compact te houden, waardoor rondom ruimte overblijft voor openbaar groen. Dit komt de landschappelijke inpassing ten goede. De hoofdopzet van het gebouw is cirkelvormig en sluit aan bij de rondingen van de verkeersstructuren en de ruimtelijkheid van de plek. In de cirkel is een binnenterrein gecreëerd, dat zich opent nabij de hoofdentree. Rechts van de opening ligt een trapeziumvormig kantoor en links van de opening liggen drie trapeziumvormige zoutloodsen. De rest van de cirkel is bestemd voor het stallen van strooivoertuigen en operationeel materieel. Het landschap wordt rijkelijk ingericht met waterpartijen en groen. Alle kleinschalige elementen die nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten, zoals afvalcontainers, parkeerplaatsen en een blusvijver, zijn ingepast in het landschap. De bestaande twee toegangen kunnen gehandhaafd blijven en geven meerdere opties bij het uitrukken waarbij spoed geboden is.

Het kantoor en de zoutloodsen worden vervaardigd van prefab beton en de stalling van verduurzaamd houten spanten. Het verdichte beton is bestand tegen zoutintreding en robuust genoeg voor zwaar materieel. Een verticale structuur op de buitengevel brengt detail in het grove volume en voorkomt ongewenste aftekening van vuil. De T-vormige houten spanten worden momentvast bevestigd aan de fundering en onderling gekoppeld in het dakvlak voor een goede schijfwerking. Bovenop ligt een extensief groendak, waardoor het gebouw onderdeel wordt van het landschap. Dit wordt versterkt in de beleving, omdat het gebouw lager is gelegen dan de naastgelegen infrastructuur en passanten op het groen ingerichte dak kijken.

Het ontwerp is gebaseerd op het aangereikte programma van eisen van Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland. Om in te spelen op het wisselende beleid bij de overheid, is de indeling van het kantoor flexibel gehouden. Een vaste kern faciliteert en rondom definiëren niet-dragende, flexibele wanden de ruimten. Toekomstige veranderingen in bedrijfsvoering, samenwerking of gebruiksfunctie kunnen snel en gemakkelijk uitgevoerd worden. In het belang van de veiligheid en samenwerking tussen de verschillende instanties zijn interne en externe zichtlijnen bepaald. De positie van glazen binnenwanden en gevelopeningen zijn hierop afgestemd.

Aan de basis van het ontwerp ligt een modulaire opzet met veel repeterende elementen. Daarbij is gekozen voor courante materialen en eenvoudige bouwconstructies. Deze keuzes verkorten de bouwtijd en besparen op de bouwkosten.

Door de gekozen cirkelvorm is er altijd overzicht vanaf de rijbaan op het werkterrein en de gebouwen. Dit verhoogt de veiligheid en werksnelheid. Het scheiden van de verschillende verkeersstromen die aanwezig zijn op het terrein draagt daar aan bij. Het toepassen van T-vormige spanten maakt de stalling kolomvrij. Dit vergroot het gebruiksgemak en tegelijkertijd de functionaliteit. Er is namelijk geen beperking met betrekking tot het type of de hoeveelheid van een bepaald soort materieel.

Projectnaam
Wegensteunpunt Delfgauw
Locatie
Delft (NL)
Typologie
Industrie, Kantoor, Terreininrichting
Omvang
441 m² - 3.031 m² BVO (Bebouwing – Terrein)
Jaar
2014
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Samenwerking
Riede Mol Donkers
Klantgericht
Brede blik
Communicatie

Klantgericht


Voor overheden is het belangrijk dat de beschikbare financiën gebruikt worden voor de primaire bedrijfsdoeleinden, in dit geval het onderhoud en beheer van de wegen in de provincie. Om deze doelstelling te optimaliseren zijn in het ontwerp de overheadkosten gereduceerd. Dit is terug te zien in de bouwkosten, maar belangrijker nog in de onderhoudskosten. Om die reden is gekozen voor materialen met een lange levensduur (beton, verduurzaamd hout, thermisch verzinkt staal, extensief groendak en UV-bestendig epdm), materialen met een natuurlijke veroudering, een detaillering waarbij vervuiling wordt voorkomen danwel geminimaliseerd en de afwezigheid van onderhoudsintensieve en milieuonvriendelijke coatings in de buitengevels.
Klantgericht
Brede blik
Communicatie

Brede blik


De prominente zichtlocatie geeft aanleiding om niet alleen een goed functionerend gebouw te maken, maar om met zorg de bedrijfsinrichting te integreren in het landschap. Dat is terug te zien in de ronde vormgeving, positionering van de bebouwing met een ‘voortuin’, natuurlijke materialisering en toegepaste landschappelijke elementen.

Daarnaast is sterk rekening gehouden met flexibiliteit. Het is bekend dat processen of bedrijfsvoeringen onderhevig zijn aan veranderingen. Deze dynamiek is geïntegreerd in het ontwerp door vrijheid te geven aan de gebruiker omtrent de wijze van inrichting van de beschikbare ruimte.
Klantgericht
Brede blik
Communicatie

Communicatie


De logistieke oplossing met een gebogen stalling rond een centraal binnenterrein is door ons eerder toegepast bij wegensteunpunt Coenecoop in Waddinxveen. Na een evaluatieronde is door de gebruiker aldaar aangegeven dat het een zeer prettige en efficiënte logistiek oplevert. Ter voorbereiding van dit project hebben gesprekken plaatsgevonden met bedrijven met vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. De kennis uit beide trajecten is gebruikt om voor dit ontwerp tot de meest optimale inrichting te komen.