1/18
Welstandsnota's voor o.a. Stadsgewest Vlissingen-Middelburg
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Welstandsnota's voor o.a. Stadsgewest Vlissingen-Middelburg

In verband met de gewijzigde woningwet in 2003 zijn gemeenten verplicht een welstandsbeleid vast te stellen, waarbij heldere en toetsbare criteria zijn geformuleerd. Dit beleid dient een kader te stellen voor de welstandscommissie en duidelijkheid te geven bij de burgers.

Wij hebben de gemeenten geanalyseerd op basis van de historie, het aanwezige beleid, de stedenbouwkundige kenmerken, de openbare ruimte en de architectonische aspecten. Vanuit onder andere de functie, de historie en de architectonische en stedenbouwkundige kenmerken is de gemeente ingedeeld in gebieden die bepaalde kenmerken hebben. Deze gebieden worden de bouwstenen van de gemeente genoemd. Er zijn 5 bouwstenen: de historische gebieden, de planmatig ontworpen woonwijken, bedrijvengebieden, groene gebieden en bijzondere bebouwingsthema’s. Voor elk gebied geldt een set andere criteria (bijvoorbeeld: de historische binnenstad heeft een andere uitstraling dan het bedrijventerrein).

Daarnaast is vastgelegd in welke mate een plan wordt getoetst: globaal of tot en met de detaillering. Dit is te zien in de welstandsniveaukaart, waarbij licht blauw staat voor een globale toetsing, oplopend tot toetsing tot en met de detaillering.

Voor kleine, veel voorkomende wijzigingen of uitbreidingen bij woningen, zijn objectcriteria opgesteld. Middels een beperkt aantal criteria kan, voor bijvoorbeeld een dakkapel of een uitbreiding van een woning, getoetst worden aan het vigerende beleid.

Het welstandsbeleid is door middel van een interactieve website ontsloten: iedereen kan door middel van het doorlopen van 3 stappen over de specifieke informatie beschikken.

Het communicatietraject is vormgegeven door het houden van een aantal presentaties en workshops met B&W, de raad en de bewoners. De input daarvan is meegenomen gedurende de ontwikkeling van het beleid.

In 2007 hebben we een actualisatie van het beleid doorgevoerd.


Ook voor de volgende gemeenten hebben we een welstandsbeleid ontwikkeld, waarbij we eveneens het communicatietraject hebben vormgegeven en verzorgd: Boxtel, Sint-Oedenrode, Schijndel, Vught, Someren, Asten, Deurne, Zutphen, Ermelo, Tiel, Onderbanken, Voerendaal, Gulpen-Wittem, Veldhoven.

Projectnaam
Welstandsnota's voor o.a. Stadsgewest Vlissingen-Middelburg
Locatie
Vlissingen, Middelburg (NL)
Typologie
Stedenbouwkundig beleid
Omvang
ca. 398 km²
Jaar
2004-2008
Status
In werking getreden
Opdrachtgever
Stadsgewest Vlissingen-Middelburg
Samenwerking
-