1/12
Clubgebouw HKC
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Clubgebouw HKC

Waterschap de Dommel is voornemens het profiel van de Dommel in het centrum van Sint-Oedenrode onder handen te nemen. Gedurende de winter is gewoonlijk een grotere toevoer van water dan in de zomer, waardoor een rivier buiten haar oevers kan treden. Extra bergingscapaciteit dient gerealiseerd te worden in de vorm van een winterbed, waarvoor de clubgebouwen van voetbalvereniging RKSV Rhode en de Hooidonkse Kano Club moeten wijken.

Het nieuwe clubgebouw voor HKC zal zo’n 150 meter verderop gebouwd worden, ontsloten via het Cathalijnepad en het Hazenpad. Een nieuw dijklichaam zorgt ervoor dat de clubgebouwen droge voeten houden. Direct achter dit verhoogde voetpad krijgt de kanoclub een nieuw clubgebouw, fraai gelegen in het groen.

Een nieuwe botenloods van ca. 150 m² biedt opslagruimte voor kano’s, plastic boten, Canadese kano’s en een raft. Deze ruimte is door het plaatsen van meerdere overheaddeuren optimaal bereikbaar vanaf het aangrenzende terrein, waar zich tevens een luifel voor het stallen van aanhangers bevindt. De stalling dient sterk geventileerd te zijn en kan ongeisoleeerd worden uitgevoerd. Middels een heldere scheiding wordt deze ongeklimatiseerde ruimte thermisch los gehouden van de kleedruimtes en kantine.

Een mooi open hoek met veel glas zorgt ervoor dat sporters vanuit de kantine zicht hebben op het eigen terrein. De plint van het gebouw wordt uitgevoerd in sandwichpanelen in een contrasterende kleur. Voor de gevelafwerking van de botenloods en de kleedruimten is gekozen voor een trapeziumvormig geprofileerde staalplaat in koperkleur. De zuidzijde van het koperen dak biedt mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.

Projectnaam
Clubgebouw HKC
Locatie
Sint-Oedenrode (NL)
Typologie
Sport & Recreatie
Omvang
500 m²
Jaar
2022
Status
Aanvraag omgevingsvergunning
Opdrachtgever
HKC
Samenwerking
Lankelma Ingenieursbureau voor Geo Milieu en Funderingstechniek B.V., Vissers & Vissers B.V.
Klantgericht
Origineel
Communicatie

Klantgericht


Om een nieuw clubgebouw te kunnen realiseren binnen het beperkte budget en de specifieke eisen van de Hooidonkse Kano Club, is een klantgerichte aanpak de sleutel tot succes. Het programma van wensen stuurt aan op een tweedeling in het gebouw: een geklimatiseerd deel waarin zich de kantine en kleedruimtes bevinden, en een sterk geventileerd deel waarin de boten gestald worden.

Door het geklimatiseerde (en dus relatief kostbare) gebouwdeel zeer compact vorm te geven, wordt het programma geoptimaliseerd en de bouwkosten gedrukt. In een continu proces waarin dialoog met de klant centraal staat wordt uiteindelijk de meest efficiënte oplossing gevonden, passend binnen budget en wensen. Hiermee ligt het ontwerp verankerd in de omgeving, wordt optimaal gebruik gemaakt van het omliggende gebied en past de ruimtelijk functionele indeling perfect bij de wijze waarop HKC het clubgebouw zal gaan gebruiken.
Klantgericht
Origineel
Communicatie

Origineel


Uniek aan het clubgebouw voor HKC is de wijze waarop de gevel is opgebouwd. Uitgangspunt voor de uitstraling van de gevel is dat de koperkleurige geprofileerde staalplaat rondom doorloopt: dus zowel ter plaatse van het geklimatiseerde als het niet geklimatiseerde deel.

Bij sterk geventileerde, niet geïsoleerde hallen worden doorgaans deze trapeziumvormige verticale platen bevestigd op een achterconstructie bestaande uit aluminium of stalen wandliggers. Hier is ervoor gekozen om de gevelopbouw van het geklimatiseerde gebouwdeel, bestaande uit aluminium binnendozen met glaswol isolatie, door te zetten ter plaatse van de ongeïsoleerde stalling. De glaswol isolatie wordt hier simpelweg achterwege gelaten.

Op deze manier worden benodigde wandliggers en isolatieplaten uitgespaard. Daarnaast ontstaat een heldere, eenduidige detaillering voor het complete gebouw, waarmee efficiëntie, manuren en doorlooptijd tijdens de bouw worden gemaximaliseerd.
Klantgericht
Origineel
Communicatie

Communicatie


In een vroeg stadium zijn meerdere informatieavonden georganiseerd waarbij alle stakeholders actief aanwezig waren. Samen met het Waterschap de Dommel, de directie van RKSV Rhode en HKC zijn verschillende ontwerpvarianten toegelicht en is in de vorm van workshops gekeken naar optimalisaties binnen, wensen voor en eventuele bezwaren op de ontwerpen.