1/30
Kloostervelden Sterksel
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Kloostervelden Sterksel

Kloostervelden is een wijk met een uniek karakter, voorzien van alle gemakken van de huidige tijd. Een wijk waar inwoners samen een open gemeenschap vormen, met wederzijds respect en oog voor elkaars privacy. Een fijne plek waar volop geprofiteerd wordt van de prachtige ligging, comfortabele woningen en aantrekkelijke voorzieningen.  

Wonen in Kloostervelden is wonen in het groen, in een autoluw gebied waar veel ruimte is voor natuur en ontspanning. Ontsnap aan de hectiek van alledag in deze prachtige omgeving. De beneden- en bovenwoningen zijn ideaal voor alle leeftijdscategorieën.

De locatie biedt ruimte voor de realisatie van 28 beneden- en bovenwoningen. Deze woningen zijn gelegen aan de Kloostertuin nabij het klooster. Vanuit het gezamenlijk achterpad zijn de tuinen van de benedenwoningen en de bergingen te bereiken. Daarnaast zal hier ook plek zijn om de containers uit het zicht op te bergen.

De historische omgeving vormt de inspiratie voor de nieuwe woningen. Het hoofdvolume, de verbijzondering van de eindwoning, de gevelopeningen en de overige verfijning zijn eigentijdse vertalingen van de karakteristieke historische bebouwing. Dit alles wordt ondersteund door de kleurstelling, materialisering en de detaillering. De bergingen en tuinafscheidingen zijn mee ontworpen als onderdeel van het hoofdvolume, zodat het geheel als één samenhangend ensemble werkt.

Projectnaam
Kloostervelden Sterksel
Locatie
Sterksel (NL)
Typologie
Projectmatige woningbouw
Omvang
3.160 m² BVO
Jaar
2020
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
CRA Vastgoed B.V.
Samenwerking
Archifit B.V., Archimedes Bouwadvies B.V., Huybregts/Relou B.V., Volantis B.V., Welmers Burg Stedenbouw B.V.
Klantgericht

Klantgericht


Kloostervelden vormt, met haar karakteristieke, historische bebouwing een prachtig decor voor nieuwe woonmilieus. Deze waardevolle bebouwing, vraagt echter wel om een benadering op maat. Een oplossing die niet concurreert met het cultuurhistorisch erfgoed, maar tegelijkertijd toch verankerd is in de omgeving.

De beneden- en bovenwoningen voegen zich qua uitstraling gepast bij het bestaande klooster en de omliggende bebouwing. Authentieke elementen, zoals verbijzonderingen rond de entreepartijen, staand metselwerk boven gevelopeningen en bij metselwerkbeïndigingen, elegante dakkapellen en klassieke roedeverdelingen van kozijnen, verwijzen naar de historische architectuur. Het ensemble is hiermee een eigentijdse vertaling van de waardevolle elementen uit de omgeving en is hier zorgvuldig op afgestemd.