1/12
De Weerdtoren
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

De Weerdtoren

Venlo, een levendige, historische stad aan de Maas waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat en ontwikkelingen in volle gang zijn. Van oudsher strategisch gelegen op een kruispunt van waterweg en landweg, vormt de stad een gewilde bestemming voor zowel bewoners als bezoekers. Op dit exacte punt bevindt zich dan ook het kloppende hart van de binnenstad van Venlo, een locatie die tal van mogelijkheden biedt voor toekomstige ontwikkelingen.

De ‘Weerdtoren’ is een mogelijke invulling voor een op deze locatie gelegen plangebied, die inspeelt op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving en naadloos aansluit op de filosofie van de stad. Dit plan levert een positieve inbreng en vormt een passende afsluiting van het gebied Maaswaard. De projectlocatie maakt deel uit van een gedeelte van de stad dat in een stroomversnelling zit als het gaat om recente en toekomstige ontwikkelingen, met als absolute hoogtepunt natuurlijk het in 2016 in gebruik genomen Stadskantoor. Dit groene en duurzame kantoorgebouw waar de Gemeente Venlo gehuisvest is, grenst direct aan het parkeerterrein aan de Professor Gelissensingel.

Momenteel wordt tevens een invulling gegeven aan het gebied dat zich in de oksel van het Stadskantoor bevindt. Het braakliggende terrein ten zuidoosten hiervan is bestemd voor de nieuwbouwontwikkeling genaamd ‘Anno 1870’, waarbij 34 woningen gerealiseerd worden. De voormalige Chocoladefabriek en haar bewaard gebleven schoorsteen worden in dit plan zorgvuldig ingepast, waarmee deze ontwikkeling een gaaf geheel gaat vormen met de voormalige Nedinsco fabriek die reeds in 2013 herbestemd is. Kijk voor meer informatie over ons ontwerp op: https://vissersroelands.nl/projecten/1838/anno-1870--voormalige-chocoladefabriek

De Weerdtoren wordt een moderne invulling die het eerdergenoemde, snel ontwikkelende gebied een passend gezicht aan de Maas gaat geven. Deze eigentijdse eyecatcher biedt ruimte aan een mix van functies die allemaal profiteren van de geweldige locatie. Het stallen van motorvoertuigen en fietsen zal (deels) onder maaiveld plaats gaan vinden. De onderste verdiepingen bieden mogelijkheden voor bedrijven om zich te vestigen, de verdiepingen daarboven zijn geschikt voor prachtige appartementen die uitkijken over de hele binnenstad en de rivier.

Door een lichte verdraaiing te introduceren in het volume, krijgt de toren een aantrekkelijke vorm en heeft deze een ander aanzicht vanuit elke plek in de stad. Het mooie natuurgebied  aan de Maas vloeit in de vorm van groen ingerichte terrassen omhoog in de Weerdtoren. Deze terrassen, die op het zuidwesten georiënteerd zijn, doen tevens dienst als prachtige buitenruimte voor de gevestigde bedrijven en bieden een fantastisch, verhoogd uitzicht over de river en de rest van de stad. Naast de terrassen, zullen ook alle dakvlakken van de toren worden voorzien van groendaken, passend bij de status van een stad als Venlo op het gebied van duurzaamheid en karakteristiek voor de recente en toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Projectnaam
De Weerdtoren
Locatie
Venlo (NL)
Typologie
Concepten, Kantoor, Mobiliteit, Projectmatige woningbouw, Stedenbouwkundig ontwerp
Omvang
14.330 m² BVO
Jaar
2019
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid
Origineel
Initiatiefrijk

Origineel


Als één van de eerste regio’s ter wereld heeft de regio Venlo het cradle-to-cradle principe omarmd. Het C2C-pronkstuk van de stad is natuurlijk het Stadskantoor. Zodoende kan de Weerdtoren niet achterblijven en zal deze een gezonde en aantrekkelijke woon- en werkomgeving gaan vormen waar duurzame innovatie en aantrekkelijke ruimtes hand in hand gaan. Door het toepassen van een dragende kern met constructieve schijven, is de gewenste inrichting niet afhankelijk van de gebouwstructuur, waardoor toekomstige wijzigingen opgevangen kunnen worden en de levensduur van het gebouw wordt vergroot.

De parkeergarage onder het gebouw wordt gebruikt om de toren in de zomer te koelen of juist voor te verwarmen in de winter. Het gebruik van mechanische ventilatie wordt beperkt door lucht op een zo natuurlijk mogelijke manier door het gebouw te laten stromen. De gevel en het dak worden veelvuldig voorzien van groen. Op deze manier wordt regenwater opgevangen, gerecycled en afgevoerd in de Maas, en de door de naastgelegen spoorlijn vervuilde lucht wordt gezuiverd door CO2 adaptatie van de gevel, die als het ware als plant werkt. Delen van dak- of geveloppervlakken kunnen tevens worden voorzien van zonnecellen (bijvoorbeeld als verf).

Daarnaast vormt de Weerdtoren samen met haar terreinontwerp een groene ‘stepping stone’ voor Venlo: het openbare groene landschap van de Maas takt aan op de buitenruimte rondom het gebouw, en wordt begeleid over de groene terrassen alvorens deze geleidelijk aan het gebouw in stroomt.
Origineel
Initiatiefrijk

Initiatiefrijk


Het momenteel als parkeerterrein ingerichte kavel aan de Professor Gelissensingel wordt alles behalve optimaal benut, gezien de prachtige, kansrijke ligging aan de Maas en tegen de binnenstad van Venlo. Deze grond is in eigendom van de gemeente Venlo. Hoewel nog geen concrete ontwikkelingsplannen zijn gevormd, is het gebied wel opgenomen in de bestemmingsplannen.

Naar aanleiding van eerder contact met gemeente Venlo tijdens het project Anno 1870 – dat vrijwel direct grenst aan het parkeerterrein aan de Maas – is op eigen initiatief het balletje voor de Weerdtoren gaan rollen. In samenwerking met onze opdrachtgever is een visiedocument opgesteld en gepresenteerd aan de gemeente, waarin overtuigend en visueel aantrekkelijk de mogelijkheden voor het plangebied in beeld zijn gebracht.