1/22
P+R en ambulancepost Genneper Parken
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

P+R en ambulancepost Genneper Parken

In het sport- en recreatiegebied Genneper Parken verrijst een nieuwe P+R met 641 parkeerplaatsen als nieuw transferium in het zuiden van Eindhoven. De ligging aan de Aalsterweg  en nabij de A2 is de ideale locatie om bezoekers aan de rand van de stad te laten parkeren en met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) naar het centrum te brengen. Om de bebouwing in het natuurgebied te beperken en vanwege de goede ligging met snelle ontsluiting, wordt een ambulancepost in de P+R geïntegreerd. De ambulancepost heeft een capaciteit van 16 voertuigen voor spoedeisende en ondersteunende hulpverlening en is direct aangesloten op de busbaan / calamiteitenroute van Eindhoven.

Het mozaïek aan de rondom gelegen sportvelden is aangelegd langs twee assen, de Aalsterweg en de Stappendijk. De P+R is het knooppunt waar de twee assen samenkomen. Door de hoekverdraaiing op te nemen in het gebouw ontstaat een verbindend element tussen de infrastructuur, sportvelden en omringende natuur. De gecreëerde trapeziumvorm is geëxtrudeerd tot een stedenbouwkundige massa en aan alle zijden verfijnd voor de perfecte aansluiting op de omgeving. Afgeronde hoeken van de gevel versoepelen de verkeersstromen rond het gebouw en versterken de natuurlijke vormgeving. Het hoogste punt van het gebouw ligt aan het verkeersknooppunt. De hoge wand vormt een buffer tegen het verkeersgeluid en markeert de entree van de stad. Een brede luifel duidt de hoofdingang en voorziet een overdekte wachtruimte voor de HOV. Tegen de klok in loopt de gevel geleidelijk af tot op het maaiveld en verzacht de overgang tussen sportvelden en gebouw. In tegengestelde richting wordt de natuur vanuit de Genneper Parken de hoogte in gebracht en als een groene deken over het gebouw gelegd. De versmelting van gebouw en natuur dringt door tot diep in het gebouw waar een reusachtige plataan de spil vormt van het ontwerp. Inheemse natte natuur op de bodem reguleert de infiltratie van regenwater en een vide brengt daglicht tot in het hart van het bouwwerk.

Projectnaam
P+R en ambulancepost Genneper Parken
Locatie
Eindhoven (NL)
Typologie
Kantoor, Mobiliteit, Terreininrichting, Zorg
Omvang
ca. 21.350 m² BVO
Jaar
2019
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
EZ Park, Gemeente Eindhoven, Dura Vermeer Infra B.V., GGD Brabant-Zuidoost
Samenwerking
Dura Vermeer Infra B.V., Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders B.V., Tijssens Electrotechniek B.V., M.T.D. Landschapsarchitecten B.V., Stichting Trefpunt Groen Eindhoven E.O., Goudappel Coffeng B.V.
Origineel
Brede blik

Origineel


Het verweven van natuur en gebouw geeft extra kwaliteit aan het ontwerp. Niet alleen door de beleving en de uitstraling, maar tevens in het gebruik. Een afgezonderde patio in de groene loper vormt een oase van rust en biedt privacy voor ambulancepersoneel dat terugkomt van een stressvolle en heftige gebeurtenis. Het talud aan de westzijde fungeert als natuurlijke tribune voor de hockeyvelden. Het ecosysteem op de gecreëerde daktuin is een voedselbron voor vogels en bijen waar een plaatselijke imker van profiteert. De veelzijdigheid van het ontwerp met de aansluiting op de omgeving op verschillende niveaus is zodanig dat het natuurlijk lijkt te zijn gegroeid. Het organische concept met een moderne uitstraling resulteert in een eigentijds ontwerp.
Origineel
Brede blik

Brede blik


Voor de gevel is een modulair systeem uitgewerkt, waarbij afhankelijk van de oriëntatie, gewenste uitstraling en achterliggende ruimte, voor een passende oplossing gekozen kan worden. De basis bestaat uit verticale lamellen van verduurzaamd hout met een korte onderlinge afstand bij de borstwering en een bredere tussenmaat op ooghoogte. De geparkeerde auto’s worden zodoende van buitenaf aan het zicht onttrokken, maar daglicht in de P+R en zicht naar buiten worden geoptimaliseerd. De gevelvariaties bieden diverse mogelijkheden, zoals meer reliëf, diagonale belijning, kozijnen, balkons, geïntegreerde bankjes, gevelbegroeiing, armaturen en nestkasten. Het modulaire systeem maakt toekomstige modificaties eenvoudig en zelfs functieverandering mogelijk.