1/38
Renovatie complex 103 en 204
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Renovatie complex 103 en 204

In navolging van de eerder uitgevoerde woningrenovaties van de rijwoningen aan de Grote Straat en Achter de Hoven, ondergaan nu complex 103 en 204 een upgrade. Voor de woningen, die gebouwd zijn in de jaren ’60, is een renovatie noodzakelijk op esthetisch, energetisch, ruimtelijk-functioneel en bouwtechnisch vlak. Er is sprake van drie verschillende woningtypen (A, B en C), die elk op een passende, unieke wijze gerenoveerd worden.

Esthetishe renovatie

Om complex 103 en 204 opnieuw een frisse aanblik te geven en aansluiting te vinden bij de woningen aan de Grote Straat en Achter de Hoven, wordt de gevel gekeimd. Door tussentijdse verkoop zijn een aantal woningen niet meer in eigendom van de woningstichting. Bij bouwblokken waar gedeeld eigendom voorkomt, blijft het oorspronkelijke metselwerk zichtbaar. Deze wisselende uitstraling sluit aan bij de historische bebouwingslinten van Berg, waar een grote variatie in bouwstijl, bouwperiode, rooilijn en schakeling voorkomt.

Alle woningen worden voorzien van nieuwe kozijnen inclusief draaiende delen en beglazing. Daarnaast wordt het dak volledig geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen, zinken dakgoten en hemelwaterafvoeren. De gevelbetimmering boven de voordeur wordt vervangen en alle entrees worden geaccentueerd. Woningtype B en C worden uitgebreid ter plaatse van deze entree, waarmee een fraaie uitbouw ontstaat die aansluiting vindt bij de entrees van woningtype A.

Energetische renovatie

De energetische renovatie valt gedeeltelijk samen met de esthetische renovatie. De hele gebouwschil wordt geïsoleerd. Dit houdt in dat het dak wordt voorzien van isolatie en nieuwe pannen, spouwmuurisolatie wordt aangebracht en alle kozijnen inclusief beglazing worden vervangen. Optioneel zijn het plaatsen van zonnepanelen, het vervangen van de CV installatie voor CV-ketel met hybride warmtepomp, CO2 gestuurde ventilatie, het vervangen van groepenkasten en het plaatsen van slimme gas- en elektrameters.

Ruimtelijk functionele renovatie

Ruimtelijk functioneel zijn er diverse opties voor verbeteringen gemaakt, waarbij de bewoners inspraak hebben op de definitieve uitvoering. Dit zijn verbeteringen op het gebied van de ruimtelijk functionele indeling op de begane grond en de verdieping. Bijvoorbeeld: het creëren van een open keuken, een ruimere entreehal en toilet op de begane grond, het creëren van een extra ruimte voor wasmachine en -droger, een grotere badkamer of een extra toilet op de verdieping.

Bouwtechnische renovatie

Het metselwerk van de meeste woningen vertoonde grote scheuren en was op veel plekken poreus. De bouwtechnische renovatie betreft dan ook met name het herstellen van deze scheuren in het metselwerk, het vervangen van het voegwerk, en plaatsen van nieuwe kozijnen. Daarnaast zijn regelmatig optredende lekkages op zolder verholpen door het vervangen van het dak en vochtproblemen worden voorkomen door voldoende afzuiging te realiseren.

Projectnaam
Renovatie complex 103 en 204
Locatie
Berg en Terblijt (NL)
Typologie
Projectmatige woningbouw, Renovatie
Omvang
ca. 3.400 m² BVO
Jaar
2018-2022
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Woningstichting Berg & Terblijt / Maasvallei Maastricht
Samenwerking
Atriensis B.V., Inventarium Flora- en Fauna, Jongen Bouwpartners, Spierings Bouwsupport
Klantgericht
Initiatiefrijk
Communicatie

Klantgericht


Door huurders te betrekken in het ontwerptraject, mogelijkheid tot inspraak te bieden en keuzemogelijkheid te verschaffen binnen de ontwerpvarianten, ontstaat een maatwerk pakket voor alle bewoners. Niet alleen huurders doen mee, ook wordt gestimuleerd om particuliere woningeigenaren te laten participeren in de renovatiewerkzaamheden. Hiermee ontstaat meer eenheid in het ontwerp en bovendien kunnen particuliere woningeigenaren profiteren van voordeligere bouwkosten.
Klantgericht
Initiatiefrijk
Communicatie

Initiatiefrijk


Ook na afronding van de ontwerpfase blijven wij actief betrokken tijdens de uitvoering. Dit gebeurt in de vorm van het brengen van diverse bezoeken tijdens de bouw, maar ook het houden van evaluatiegesprekken met bewoners. Hierin gaven bewoners aan het traject als zeer positief te hebben ervaren.
Klantgericht
Initiatiefrijk
Communicatie

Communicatie


Bij de renovatie van complex 103 en 204 is een van de doelen het toevoegen van meerwaarde aan wonen en leven. Dit wordt behaald door het centraal stellen van de huurder. In een vroeg stadium is een intensief communicatietraject opgestart. Wensen van bewoners zijn in kaart gebracht tijdens ‘keukentafelgesprekken’ bij de huurders thuis, gecombineerd met bouwkundige inspectie/opname per woning. Vervolgens zijn de gemaakte ontwerpen toegelicht middels een presentatie tijdens een door de woningstichting georganiseerde bewonersavond.