1/19
Parkeergarage Plus Ultra II
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Parkeergarage Plus Ultra II

De Wageningen University & Research (WUR) campus blijft en groeien en uitbreiden. Na de realisatie van het spectaculaire Plus Ultra gebouw aan de Bronland, verrijst nu enkele tientallen meters verderop ook de nieuwbouw voor Plus Ultra II. Om te kunnen voorzien in de nieuwe parkeerbehoefte is een parkeergarage gevraagd die plek biedt aan 321 personenauto’s. De parkeergarage voor PUII beslaat een oppervlak van ongeveer 80 x 34 meter, is een op maat gemaakte oplossing naar het concept van EZ Park en voldoet aan de meest actuele richtlijnen voor parkeervoorzieningen, zoals genoemd in de NEN2443:2013.

Vanwege de relatief smalle footprint, bestaat er geen mogelijkheid om een externe hellingbaan toe te passen zonder aanzienlijk veel parkeerplaatsen hiervoor op te offeren. Vandaar dat gekozen is voor een parkeeroplossing die een vlakke parkeervloer combineert met een parkeervloer onder een helling. Bij deze configuratie, ook bekend als hellingbaan parkeren, kan het aantal parkeerplaatsen op een relatief smalle plot gemaximaliseerd worden. De ruimte die ontstaat onder de hellingbaan naar het eerste niveau, wordt ingericht als technische ruimte die ruimte biedt aan de installaties van het naastgelegen gebouw. Van hieruit worden onder andere ook de laadpalen voor elektrische auto’s van stroom voorzien. De hoofdentree voor voetgangers is direct tegenover de hoofdentree van Plus Ultra II gelegen. In deze zone tussen de twee gebouwen is tevens ruimte voor circa 300 fietsen.

De hoofddraagconstructie van de parkeergarage bestaat uit standaard elementen van staal en beton die op de bouwplaats worden geassembleerd, wat resulteert in een snelle en eenvoudige bouwmethodiek. De parkeergarage op de WUR is modulair, flexibel, demontabel, duurzaam en toekomstbestendig. De stalen kolommen en liggers vormen het raamwerk waarin kanaalplaatvloeren zorgen voor de kolomvrije overspanning, waardoor de meest optimale parkeeroplossing gerealiseerd kan worden.

Evenals de in 2018 reeds opgeleverde parkeergarage P1 (https://vissersroelands.nl/projecten/1701/parkeergarage-wageningen-university--research), krijgt de parkeergarage van Plus Ultra II een groene uitstraling. In de gevel is een speelse afwisseling van vanaf maaiveld begroeide delen en ingelijste transparante vlakken zichtbaar. Stalen kaders, die direct bevestigd zijn op de achterliggende hoofddraagconstructie, begeleiden de beplanting rondom een soort opgeschaalde fotolijsten. Achter deze gevelkaders zit een stalen draadmat waarlangs de beplanting omhoog kan groeien, welke tevens dienst doet als doorvalbeveiliging. De beplanting op staalmatten versterkt de biodiversiteit en zal verkeersgeluid dempen, fijnstof binden en zuurstof produceren. Door ten minste 70% van het geveloppervlak per bouwlaag op de tegenoverliggende langste gebouwzijden open te houden, kan worden volstaan met natuurlijke ventilatie en zijn mechanische voorzieningen overbodig.  

Projectnaam
Parkeergarage Plus Ultra II
Locatie
Wageningen (NL)
Typologie
Mobiliteit
Omvang
8.552 m² BVO
Jaar
2018
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
EZ Park, Kadans Science Partner B.V.
Samenwerking
Atelier Loos van Vliet, Bureau Veldweg BV, Adviesbureau Hamerlinck, Hylkema Funderingstechniek B.V.
Brede blik
Communicatie

Brede blik


Het vergunningsproces, en daarmee ook de geplande opleverdatum, leek vertraging op te lopen door de nieuwe stikstofregeling, die eind 2019 voor veel bouwprojecten roet in het eten gooide. De campus van de universiteit van Wageningen bevindt zich op afzienbare afstand van de natuurgebieden de Rijntakken en de Veluwe. Om deze reden is een stikstofberekening, waarmee wordt aangetoond dat de stikstofproductie tijdens zowel de bouw als de exploitatie onder een maximum blijft, noodzakelijk.

Door snel te schakelen met het bouwteam en hier direct in te duiken, werd binnen zeer korte tijd een uitgebreide stikstofberekening opgesteld door middel van de nieuwe software-tool Aerius. Dit bleek succesvol toen kort na indienen van de berekening, de bouwvergunning werd verleend, waarmee het tijdsverlies uiteindelijk tot een minimum is beperkt.
Brede blik
Communicatie

Communicatie


De parkeergarage behorende bij het nieuwe gebouw Plus Ultra II is de tweede parkeergarage op de campus van de WUR (Wageningen University & Research) die tot stand is gekomen in het samenwerkingsverband dat bekend is als EZ Park. Dit bouwteam draait om een vaste kern, bestaande uit een architect, constructeur, brandadviseur, hoofdaannemer en onderaannemers voor het staal en beton. Door met een vast team te werken wordt niet alleen effectief omgegaan met kennis, tijd en geld, maar is er tevens één duidelijk aanspreekpunt voor de klant. De communicatie verloopt snel en direct. Op het moment dat kennis van een specifiek onderwerp benodigd is, kan onmiddellijk de betreffende deskundige ingeschakeld worden. Dit kunnen specialisten zijn uit onze vaste kern, maar tevens partners waarmee we veelvuldig samenwerken op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en flora & fauna.