1/14
Woonzorggebouw Caeciliahof
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Woonzorggebouw Caeciliahof

Het project bestaat uit twee vraagstukken. In eerste instantie is er behoefte aan een woongebouw voor (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en bewoners met uiteenlopende ondersteuningsvragen, onder andere op het gebied van sociale contacten en gedrag. Op termijn dienen de woningen geschikt te zijn voor reguliere verhuur.

Om de toekomstige transformatie mogelijk te maken, is gekozen om het project uit te voeren volgens het KAMEO concept. Hierbij worden met een minimale inspanning verschillende wooneenheden samengevoegd tot grotere appartementen. Fase I bestaat uit 27 zorgwoningen van 50 m² plus enkele gemeenschappelijke en facilitaire ruimten en fase II bestaat uit 22 woningen van 75-100 m² groot. De transformatie gebeurt binnen hetzelfde casco. Het ontwerp biedt zelfs de mogelijkheid om geleidelijk of slechts gedeeltelijk te transformeren, indien de woningvraag in de loop van de tijd verschuift.

Het gebouw is opgezet als een carré. Het alzijdige karakter van deze vorm is uitermate geschikt voor de stedenbouwkundige context waarbij het plangebied grenst aan voorgevels van woningen aan drie zijden en een openbaar park in het noorden. De gecreëerde binnentuin dient als buitenruimte voor de bewoners op de begane grond. De appartementen op de verdiepingen beschikken over een privaat balkon dat gericht is op de omgeving. De verscheidenheid in buitenruimte past bij het karakter en sluit aan op de zorgbehoeften van de verschillende type bewoners. In een later stadium zal de diversiteit aan buitenruimte een kwaliteitsvermeerdering geven aan het woongebouw.

Het hoogteverschil in het terrein is de aanleiding geweest om het gebouw op een sokkel te plaatsen. Het gebouw krijgt zodoende een krachtige uitstraling en een waardige entree. De op het terrein aanwezige kunstmatige aardewallen worden ingezet om met een neutrale grondbalans de sokkel te realiseren. Met het verwijderen van de aardewallen ontstaat in het landschappelijk ontwerp een betere aansluiting met het park en de omgeving. Daarnaast biedt de sokkel de mogelijkheid om bergingen en technische ruimen half verdiept aan te leggen, zodat het bovengrondse programma volledig ingezet kan worden als woonruimte.

Projectnaam
Woonzorggebouw Caeciliahof
Locatie
Landgraaf (NL)
Typologie
Concepten, Projectmatige woningbouw, Zorg
Omvang
3.510 m² BVO
Jaar
2018
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
Woningstichting HEEMwonen
Samenwerking
Radar
Communicatie

Communicatie


Om de programma’s van eisen van beide opdrachtgevers met elkaar te stroomlijnen tot een ontwerp, hebben we verschillende workshops georganiseerd. Gedurende deze sessies zijn wensen besproken, tegenstrijdigheden weggenomen en ruimtelijke modellen met elkaar vergeleken. Het resultaat is een flexibel en alternatief aanwendbaar gebouw, waarbij de ontwikkelaar en eigenaar meer controle en zekerheid heeft over de huidige huuropbrengst en die van de toekomst. Tegelijkertijd beschikt de eerste huurder en gebruiker over functionele en betaalbare woningen voor een doelgroep met een specifieke zorgvraag.