1/6
Woonzorgcluster De Boomwei
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Woonzorgcluster De Boomwei

Op het landgoed Buitenrust in Halsteren wordt al meer dan een eeuw zorg verleend aan diverse patiënten. Momenteel zijn er op het landgoed zelfstandige seniorenwoningen, een verpleeg- en verzorgingshuis en een instelling gespecialiseerd in diagnose en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen gevestigd. Door wijzigingen in zorgverlening en veroudering van de huisvesting, zal het verpleeg- en verzorgingshuis plaats maken voor meer zelfstandige woonvormen voor senioren en een specifiek woonzorggebouw voor dementerende ouderen. Daarnaast wordt het huidige woongebouw met zelfstandige seniorenwoningen gemoderniseerd. 

Dit reeds aanwezige woongebouw, in het vervolg aangeduid met de naam Boomwei I, krijgt een esthetische en energetische upgrade. Bestaande beglazing wordt vervangen voor isolerende, zonwerende HR++ beglazing en het dak wordt voorzien van zonnepanelen. Qua uitstraling zal Boomwei I zich samenvoegen met de te realiseren nieuwbouw. Het metselwerk wordt gereinigd, gerepareerd waar nodig en gekeimd. Gevelkozijnen worden geschilderd, hekwerken worden vervangen door een eigentijdse, frisse variant en met nieuwe hout-look accenten krijgt de sombere gevel kleur en wordt aansluiting gezocht met de overige bebouwing. Ook het interieur krijgt een fraaie make-over. Middels een meerjarenonderhoudsplan is de haalbaarheid van de renovatie afgespiegeld tegen te verwachten kostenposten voor het gehele bouwwerk (interieur en exterieur) en over een looptijd van 20 jaar uitvoerbaar gebleken.

Een tweede zelfstandig woongebouw voor senioren, Boomwei II, is gesitueerd in het meest noordelijke deel van het plangebied. Hier is plek voor 28 appartementen met 28 eigen parkeerplaatsen, verdeeld over drie bouwlagen. Boomwei II is verder van de Gasthuisstraat gepositioneerd om het groen rondom het gebouw te optimaliseren en de fraaie zichtlijnen op het naastgelegen landhuis in stand te houden. De installatieruimte en bergingen van de appartementen zijn inpandig opgelost en de woningen worden ontsloten via een fraai centraal gelegen atrium. De appartementen bestemd voor verkoop zijn alle georiënteerd op het zuiden en westen en zijn royaler dan de appartementen bestemd voor de verhuur. Deze scheiding tussen koop en huur is afleesbaar in het gebouwvolume – daar waar deze knikt – en biedt de mogelijkheid om verschillende VvE’s eenvoudig gescheiden te houden.

Het woonzorggebouw voor dementerende ouderen bevindt zich op de zuidwestelijke hoek van het plangebied. Een besloten binnenhof ontstaat door het schakelen van vier gelijkvormige gebouwdelen, waarin ruimte is voor in totaal zes woongroepen, een publiek toegankelijk restaurant en alle ondersteunende ruimten. Alle facilitaire ruimten bevinden zich aan de Gasthuisstraat, terwijl het restaurant de spil van het plangebied vormt. Zowel op de begane grond als op de eerste verdieping, zijn alle gebouwdelen aan elkaar geschakeld en is het voor personeel mogelijk om binnendoor volledig rond te lopen. In combinatie met de verticale verbindingen in de noord- en zuidvleugel kunnen zorgmedewerkers snel handelen, optimaal observeren en kan de beste zorg verleend worden. Daarnaast zijn alle woongroepen op de verdieping fysiek verbonden door middel van een ruime loopbrug, waarover bewoners in een verder gevorderd stadium van dementie veilig rond kunnen wandelen.

Met het architectonisch ontwerp is getracht een eigentijds ensemble neer te zetten, de gebouwen duidelijk behorend bij elkaar maar toch elk met een eigen uitstraling. Door toepassing van frisse kleuren metselwerk uit een gelijkwaardig palet ontstaat een aantrekkelijk geheel waarin elk gebouw een eigen rol vervult. Zelfs de verschillende gebouwdelen van het woonzorggebouw krijgen elk een eigen kleur metselwerk, waardoor de identiteit van elke woongroep versterkt wordt en deze beter herkenbaar zijn voor de dementerende bewoners. Een subtiel hellende daklijn verwijst naar de omliggende bebouwing die voornamelijk bestaat uit grondgebonden woningen met een kap. Tot slot zorgen de houten gevelelementen ervoor dat de drie gebouwen een onmiskenbaar woonzorgcluster vormen.

Projectnaam
Woonzorgcluster De Boomwei
Locatie
Halsteren (NL)
Typologie
Projectmatige woningbouw, Renovatie, Stedenbouwkundig ontwerp, Terreininrichting, Zorg
Omvang
ca. 7.000 m² BVO (gebouwen)
Jaar
2018
Status
Ontwerp, gewonnen architectenselectie
Ontwerpteam
-
Opdrachtgever
Stichting St. Elizabeth's Fonds i.s.m. Tante Louise
Samenwerking
Stichting Tante Louise
Klantgericht
Origineel

Klantgericht


De zes woongroepen, ook wel modules, waarvan twee op de begane grond en vier op de eerste verdieping, bestaan elk uit acht individuele appartementen met badkamer, één gezamenlijke woonkamer, een fraaie tuin of balkon en bergruimte. Elke woongroep is modulair, flexibel en toekomstbestendig. Met relatief eenvoudige ingrepen is een module aanpasbaar op toekomstige functies en veranderende zorgvraag. Individuele appartementen kunnen worden samengevoegd, facilitaire ruimtes kunnen worden verplaatst en de woonkamer kan op elke gewenste positie ingepast worden.

De flexibiliteit van het concept geeft de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Een woonzorggebouw dat past bij het type bewoner en het type zorg dat verleend moet worden.
Klantgericht
Origineel

Origineel


Het flexibele concept van de woongroep is niet alleen geschikt om op maat gemaakt te worden voor elk type zorg. De module kan zelfs omgevormd worden tot vier zelfstandige appartementen van circa 100 m² BVO.

Vanzelfsprekend is het voorkomen van leegstand of sloop door alternatieve aanwendbaarheid een duurzame ontwikkeling. Daarnaast geeft de alternatieve aanwendbaarheid zekerheid bij de bank of investeerders in economisch mindere tijden. De flexibiliteit van het concept springt daarmee niet alleen in op de maatschappelijke behoefte aan duurzame gebouwen, maar vergroot bovendien de financiële haalbaarheid van een bouwproject.

Neem voor meer informatie ook een kijkje bij ons Woonzorgconcept KAMEO:

https://vissersroelands.nl/projecten/11-033/woonzorgconcept-kameo