1/13
Duurzaam parkeerdek Professor Dorgelolaan
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Duurzaam parkeerdek Professor Dorgelolaan

Naast het KPMG-gebouw aan de Professor Dorgelolaan in Eindhoven wordt een duurzaam parkeerdek gerealiseerd boven een reeds bestaand parkeerterrein. Om het elektrisch rijden te stimuleren en faciliteren wordt het volledige parkeerdek uitgerust voor het stallen en opladen van elektrische voertuigen. De capaciteit van de parkeervoorziening neemt hierdoor toe met 72 parkeerplaatsen.

De stedenbouwkundige opzet van de Professor Dorgelolaan bestaat uit grootschalige kantoorgebouwen op regelmatige afstand met groene tussenruimten. Door een ecologische gevel toe te passen, wordt deze opzet gerespecteerd. Zowel het bestaande parkeerterrein als het nieuwe parkeerdek gaan op in de begroeiing. De gevel leeft en ademt. Een grote diversiteit aan beplanting biedt voeding en schuilmogelijkheden voor verschillende diersoorten. Rondzoemende bijen, kleurrijke vlinders en insectenetende vogels verlevendigen op deze wijze de gevel.

Het parkeerdek wordt vervaardigd volgens het EZ-Park systeem met een gemonteerde staalconstructie en prefab TT-liggers. Dit systeem is gebaseerd op circulair bouwen en kan door de modulaire opzet eenvoudig worden gedemonteerd en hergebruikt. De circulaire gedachte is doorgezet in de gevel met gebogen modulaire elementen die de begroeiing inkaderen. De uitsparingen reguleren de natuurlijke ventilatie in de parkeergarage.

Elf mooi vormgegeven Solar Trees torenen uit boven het parkeerdek. De zonne-energie wordt opgeslagen en is volledig bestemd voor de elektrische voertuigen en verlichting van de parkeervoorziening. De zichtbaarheid van de Solar Trees en de ecologische gevel zijn een resultaat van een verduurzaming die de stad Eindhoven heeft ingezet. De ligging aan de Professor Dorgelolaan enerzijds en de drukke spoorlijn naar station Eindhoven anderzijds zorgen voor exposure van deze verduurzamingsslag.

Projectnaam
Duurzaam parkeerdek Professor Dorgelolaan
Locatie
Eindhoven (NL)
Typologie
Mobiliteit
Omvang
1.850 m² BVO
Jaar
2018
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
CRA Vastgoed B.V.
Samenwerking
EZ Park, Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders B.V., Adviesbureau Hamerlinck
Origineel
Brede blik

Origineel


De parkeergarage is toekomstgericht en sluit aan op de drie pijlers waarmee de gemeente Eindhoven zich profileert: Techniek, Design en Kennis (TDK). Elektrische rijden heeft de toekomst en door deze parkeergarage hier volledig op in te richten wordt niet alleen het voortouw genomen, maar worden tevens nieuwe technieken ontwikkeld om het elektrisch rijden te vereenvoudigen en duurzamer te maken. Dit is fysiek terug te zien in de fraai vormgegeven Solar Trees die zonne-energie omzetten in elektriciteit en de ontwikkeling van nieuwe mobiele applicaties.
Origineel
Brede blik

Brede blik


Met de nieuwbouw willen we niet alleen voorzien in een parkeerbehoefte, maar tevens de leefkwaliteit van de omgeving verbeteren. Door de parkeergarage bovenop een bestaand parkeerterrein te plaatsen, neemt het verhard oppervlak niet toe. Daarnaast maakt het armoedige beeld van een parkeerterrein plaats voor een levendige groene gevel met diversiteit aan flora en fauna. De begroeiing veraangenaamt niet alleen het zicht, maar tevens het leefklimaat door het tegengaan van hittestress.