1/25
Stadskantoor Eindhoven & omgeving
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Stadskantoor Eindhoven & omgeving

De stad Eindhoven is het kloppend hart van Brainport, een internationaal concurrerende regio op het gebied van Techniek, Design en Kennis. Echter, de uitstraling en het functioneren van de huidige binnenstad sluit niet aan bij de verwachtingen die men heeft van een stad van dit kaliber. Mede onder het bewind van supervisor Winy Maas moet een frisse wind gaan waaien door het centrum van Eindhoven, zo ook ter plaatse van het Stadhuisplein.

Prominent gelegen aan de langszijde van het Stadhuisplein staat Stadskantoor Eindhoven, een kantoorgebouw van 11.000 m² vloeroppervlakte, waar onder meer de Gemeente Eindhoven is gehuisvest. Als gevolg van een reorganisatie binnen de Gemeente Eindhoven is het aantal ambtenaren teruggelopen tot 1.700. Terzelfdertijd is de stad bezig met het verdichten van haar binnenstad, wat samen de aanleiding vormt voor het herbestemmen van het complex tot appartementengebouw met een levendige plint van horeca, retail en startups.

Na analyse van het gebouw en de locatie is een stedenbouwkundige massastudie ontwikkeld, waarbij gezocht is naar een inpassing van een toren van circa 80 meter óp of achter het huidige pand. Een viertal oplossingen is vervolgens uitgewerkt. Een kernwaarde die in elk ontwerp leidend is, is het optimaliseren van de doorwaadbaarheid van het gebied. Het Stadhuisplein wordt verbonden met het Stratumseind en de Dommel en meerdere doorsteken worden gemaakt richting het gebied ten zuiden van het Stadskantoor. Het gebied rondom het stadskantoor wordt een groene, levendige, openbare ruimte die geactiveerd wordt door publieke functies in de plint. De verschillende varianten onderscheiden zich van elkaar door zeer uiteenlopende uitstraling en vormentaal, het al dan niet deels slopen van het huidige gebouw, de veelheid en toegankelijkheid van (semi)publieke ruimtes op het dak en de plaatsing van de nieuwbouw.

Voor wat betreft het esthetisch upgraden van de bestaande bebouwing is een drietal voorstellen gedaan, variërend van weinig ingrijpende aanpassingen in de gevel, tot het compleet strippen van het exterieur. Naast het vergroenen van de – op dit moment zeer kille – gevel met baksteen en natuurstenen plint, bevat elke renovatie subtiele verwijzingen naar de stad Eindhoven en de geschiedenis van het gebouw.

Projectnaam
Stadskantoor Eindhoven & omgeving
Locatie
Eindhoven (NL)
Typologie
Gebouwtransformatie, Horeca, Kantoor, Projectmatige woningbouw, Retail, Stedenbouwkundig ontwerp
Omvang
ca. 11.000 m² BVO
Jaar
2018
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
CRA Vastgoed B.V.
Samenwerking
-
Brede blik

Brede blik


Om een goede bieding te kunnen doen is het van belang het laadvermogen van de plek inzichtelijk te krijgen. Middels verschillende stedenbouwkundige varianten, hebben we dit snel en efficiënt gevisualiseerd in 3D modellen en gekwantificeerd met de benodigde gegevens. De stedenbouwkundige modellen hebben een duidelijke en herkenbare fasering. Ook in de startfase is het mogelijk om opbrengsten te genereren.