1/7
Gebiedstransformatie Christinaplantsoen
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Gebiedstransformatie Christinaplantsoen

Het huidige Christinaplantsoen in Deurne is een binnenterrein van een bouwblok dat is ingericht met onaantrekkelijke bungalows. De verwarrende oriëntatie van de woningen, armoedige materialisering, amorfe openbare ruimte, onduidelijke toegangen en onaantrekkelijke aanblik van de omliggende achtertuinen vragen om een herindeling van het gebied.

Voor het nieuwe plan zijn twee varianten uitgewerkt die licht verschillen in type bebouwing en inrichting van de openbare ruimte. De eerste variant bestaat uit vrijstaande seniorenwoningen langs een ovale eenrichtingsweg. De achtertuinen zijn niet te groot, zodat onderhoud voor de senioren beperkt blijft. Het centrale plein wordt groen ingericht en stimuleert ontmoeting en ontspanning. Verschillende verblijfsplekken en speeltoestellen maken van deze gemeenschappelijke tuin een aantrekkelijke openbare ruimte. In de restruimte tussen het ovaal en het rechthoekige bouwblok zijn speeltuinen voorzien voor de jeugd van het omliggende woningen. Een alternatieve invulling is denkbaar in de vorm van een boomgaard of gemeenschappelijke moestuin. De twee entrees, diagonaal tegenover elkaar gelegen, worden ondersteund door een groenstructuur en de achtertuinen van de omliggende woningen worden aan het zicht onttrokken door een groene haag.

De tweede variant verschilt van de eerste op een aantal punten. De bebouwing bestaat uit geschakelde woningen met een hoogteaccent boven de entree. Deze oplossing geeft aan het centrale plein een meer besloten karakter en reduceert de bouwkosten. Een groen ingerichte, gezamenlijke voortuin vormt de buffer tussen woning en weg. Deze toegangsweg slingert door het plangebied met parkeergelegenheid in groene koffers aan weerszijden. Zowel bij de eerste als de tweede variant wordt de bebouwing voorzien van zonnepanelen (energieopwekking), maar in de tweede variant wordt op de laagbouw tevens een groendak aangelegd (regenwaterinfiltratie en biodiversiteit).

Beide varianten maken van het achtergebied een aantrekkelijke, intieme, groene leefomgeving, zeer geschikt voor senioren. De kwaliteitstoename gaat gepaard met een groei in het aantal woningen van 25%. Verdichting door slimmere stedenbouw in plaats van stapelen.

Projectnaam
Gebiedstransformatie Christinaplantsoen
Locatie
Deurne (NL)
Typologie
Projectmatige woningbouw, Stedenbouwkundig ontwerp, Terreininrichting
Omvang
ca. 9.500 m² BVO
Jaar
2017
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Samenwerking
-