1/45
Revitalisatie Wambacherhof
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Revitalisatie Wambacherhof

Op de rand van het heidegebied rond Tegelen, tegen de grens met Duitsland, ligt de Wambacherhof. Het woonerf uit de jaren ’80 is door de uitgesproken kleuren, sober materiaalgebruik, onduidelijke stedenbouwkundige hiërarchie en afkeer van de omringende natuur sterk gedateerd. In combinatie met achterstallig onderhoud van de gebouwen en versteende openbare ruimte heeft dat geleidt tot een onaantrekkelijke buurt met moeilijk verhuurbare woningen.

Na een grondige revitalisatie is de wijk weer aan het opbloeien. Dit is bereikt door optimalisatie van de woonplattegronden, de bebouwing een eigentijdse uitstraling te geven en nieuwe kwaliteiten toe te voegen aan de openbare ruimte. De bewoners en omwonenden zijn nauw betrokken bij dit proces. Het enthousiasme heeft geleidt tot een groot draagvlak en directe betrokkenheid. De leefomgeving is hierdoor in de breedste zin van het woord verbeterd.

In het plangebied komen twee typen woningen voor: de rijwoning en de beneden-bovenwoning. De rijwoningen zijn deels in particulier bezit en de beneden-bovenwoningen zijn volledig eigendom van de woningcorporatie Antares. Particulieren hebben de gelegenheid om te deel te nemen aan de revitalisatie, maar om geen ongewenste verschillen te krijgen in uitstraling van de diverse rijwoningen is bij de renovatie rekening gehouden met bewoners die niet willen participeren. De werkzaamheden aan de rijwoningen zijn daarom hoofdzakelijk gericht op het herstellen en reinigen van de gevel en niet zichtbare verduurzaming van het casco.

De beneden-bovenwoningen hebben een volledige opwaardering ondergaan. De dakplaten zijn vervangen door stalen sandwichpanelen met een hoge isolatiewaarde. Daarbij zijn op de zuidzijde zonnepanelen op de felsen gemonteerd. Bij de wanden is PU-schuim in de spouw aangebracht voor een verbetering van de energieprestatie. Door vervolgens het vale metselwerk te keimen, heeft de gevel een aantrekkelijke frisse aanblik gekregen, terwijl de goede natuurlijke eigenschappen van het metselwerk zijn behouden. In de gevel zijn de bestaande kozijnen vervangen en voorzien van HR++-beglazing. Onder de betonvloer is isolatie aangebracht, waarmee de bebouwing rondom volledig is geïsoleerd. Aan de achterzijde van de woning hebben de balkons van de bovenwoningen nieuwe balustrades gekregen met een moderne vormgeving. De luifels boven de balkons zijn tot slot gerenoveerd.

Er is gekozen voor een tijdloze kleurstelling van een witte gevel met antracietgrijze kozijnen en een antracietgrijs dak. Bijkomend voordeel van een witte gevel is dat het de groene inrichting van de openbare ruimte versterkt en direct in het oog springt. De voordeuren krijgen een accentkleur, zodat de entrees duidelijk herkenbaar zijn.

In de openbare ruimte zijn vergroening, structuur en hiërarchie de sleutelwoorden. Lijnvormige bomenrijen begeleiden de langzaamverkeersroutes naar het buitengebied. Daarnaast geeft een duidelijke zonering van bodembedekkers een bepaalde rust in het straatbeeld, waarbij het parkeren wordt ingepakt in groene koffers. De erfafscheidingen van de private tuinen zijn op gelijke wijze met een haag vormgegeven. Op de forse gesloten kopgevels van de beneden-bovenwoningen groeien klimplanten langs roestvast stalen draden die zijn gespannen in een stalen frame. Dat maakt het mogelijk om aantrekkelijke verblijfsplekken te realiseren waar voorheen onbestemde hoeken waren.

Projectnaam
Revitalisatie Wambacherhof
Locatie
Tegelen (NL)
Typologie
Projectmatige woningbouw, Renovatie, Terreininrichting
Omvang
4.800 m² - 12.550 m² BVO (Bebouwing – Terrein)
Jaar
2019
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Stichting Antares Woonservice
Samenwerking
Caspar de Haan, Spierings Bouwsupport, Kempkens Installatietechniek
Communicatie
Brede blik

Communicatie


Essentieel onderdeel bij renoveren in bewoonde staat is het vroegtijdig betrekken van de bewoners. Periodiek vinden diverse bijeenkomsten plaats. Het karakter van de bijeenkomsten groeit altijd mee met het ontwerpproces van inventariserend tot informerend en afrondend. Vanuit de inventarisatie zijn bewonerswensen (voornamelijk bouw- en installatietechnisch van aard) verwerkt in het ontwerp.

Elke organisatie heeft een vast aanspreekpunt rondlopen op de bouw. Allen zijn goed en regelmatig bereikbaar. Een van de woningen is gedurende de bouw in gebruik als vergaderlocatie en bijeenkomstruimte voor opdrachtgever, architect, aannemer en bewoners.

Rondvraag bij de laatste, feestelijke bijeenkomst blijkt dat alle betrokken partijen en zeker de bewoners zeer trots zijn op de revitalisering van de Wambacherhof!
Communicatie
Brede blik

Brede blik


Alle facetten van het ontwerpproces zijn aan de orde gekomen: de ontwikkeling van een toekomstvisie, het stedenbouwkundig ontwerp met fasering, de herinrichting van het terrein, de ruimtelijk-functionele indeling van de woningen, het gevelontwerp, de subsidieaanvragen met onderbouwing, het optimaliseren van het energielabel met bouw- en installatietechnische ingrepen en een detailontwerp tot aan de huisnummerbordjes als finishing touch.