1/34
Parkeergarage Wageningen University & Research
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Parkeergarage Wageningen University & Research

Parkeergarage P1 bij de Wageningen University & Research (WUR) campus is een op maat gemaakte parkeeroplossing naar het concept van EZ-park. De parkeergarage telt 454 parkeerplaatsen van 2,5 meter breed en voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor parkeervoorzieningen (NEN2443).

Om het aantal parkeerplaatsen op de smalle footprint te optimaliseren is gekozen voor schuin parkeren onder een hoek van 70 graden. Bijkomend voordeel is dat het gebruiksgemak voor bezoekers met betrekking tot het inparkeren wordt vergroot. Het stramienplan is gebaseerd op een stramien van 14,85 x 5,32 meter. De maat van 14,85 meter bestaat uit twee keer de lengte van een parkeervak van 2,50 meter breed onder een hoek van 70 graden, met daartussen een rijbaan geschikt voor eenrichtingsverkeer. De overspanning van de vloeren bedraagt dus 14,85 meter, waardoor kolomvrij parkeren mogelijk is. Op deze manier is op het relatief smalle bouwvlak een maximaal rendement aan parkeerplaatsen behaald en een zeer economisch ontwerp gerealiseerd. In totaal is P1 een kleine 46 meter breed, wat in combinatie met de open gevels natuurlijke ventilatie mogelijk maakt.

De hoofddraagconstructie van de parkeergarage bestaat uit standaard elementen van staal en beton die op de bouwplaats worden geassembleerd, wat resulteert in een snelle en eenvoudige bouwmethodiek. De parkeergarage op de WUR is modulair, flexibel, demontabel, duurzaam en toekomstbestendig. De stalen kolommen en liggers vormen het raamwerk waarin kanaalplaatvloeren zorgen voor de kolomvrije overspanning, waardoor de meest optimale parkeeroplossing gerealiseerd kan worden. Tussen de kolommen in de gevel zijn op elke verdieping plantenbakken geplaatst die een volledig begroeide gevel mogelijk maken. Benodigde stabiliteitsvoorzieningen in de vorm van windverbanden bevinden zich ook tussen de kolommen in de gevel en tevens naast de hellingbaan, zodat geen parkeerplaatsen verloren gaan.

In de gevel vormt het onregelmatig dambord van inheemse begroeiing en houten lamellen een synergie tussen ecologie en architectuur. De strakke lamellen van onbehandeld Accoya hout zijn onderhoudsarm, hebben een kleine ecologische footprint en voorzien het gebouw van een goede doorstroming van buitenlucht. De beplanting op staalmatten versterkt de biodiversiteit en zal verkeersgeluid dempen, fijnstof binden en zuurstof produceren. De gevel sluit hiermee aan bij de filosofie van de universiteitscampus. Plantenbakken op de verdieping zijn zodanig uitgevoerd dat ze voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot overklauterbaarheid. Aanvullende maatregelen, zoals hekwerken, kunnen hierdoor achterwege blijven.

Het vlakke plafond en een slimme positionering van de kolommen maken het interieur strak en overzichtelijk. Met een slijtvaste vloercoating in kleur en de antraciet gecoate staalconstructie is gekozen voor een lange levensduur en allure. Door de vloeren en de overgangen naar de hellingbanen naadloos uit te voeren en het toepassen van een voet- en topboog, worden trillingen sterk gereduceerd. Hierdoor is overlast op de trillingsgevoelige meetapparatuur in het naastgelegen onderzoeksgebouw van de universiteit voorkomen.

Projectnaam
Parkeergarage Wageningen University & Research
Locatie
Wageningen (NL)
Typologie
Mobiliteit
Omvang
11.446 m² BVO
Jaar
2018
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
EZ Park, Wageningen University & Research
Samenwerking
Stam + De Koning Bouw B.V., Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders B.V., Atelier Loos Van Vliet, Adviesbureau Hamerlinck
Brede blik
Klantgericht
Communicatie

Brede blik


Parkeergarages worden vaak geassocieerd met een stedelijke context. Logisch, want waar veel mensen dicht op elkaar wonen is vaak een compacte parkeeroplossing noodzakelijk. Niettemin zijn er situaties waarin de invloedsfeer van de natuur of het landschap een belangrijkere rol speelt. Denk hierbij aan parkeervoorzieningen bij dierentuinen, pretparken, campussen en het strand. Een samenspel van gebouw en landschap is hierin essentieel.

Parkeergarage Wageningen University & Research is een voorbeeld van integratie van gebouw en landschap. Het gebouw is gelegen op een campus die aansluit op het cultuurlandschap Binnenveld en dient als foerageergebied van diverse diersoorten. De bebouwing op de campus is hoofdzakelijk rechthoekig en gelegen langs lineaire structuren. De vormentaal van de parkeergarage sluit aan op deze geometrische opzet, maar voor de materialisering is gekozen om een verbinding te maken met de omliggende natuur. Een grote diversiteit aan gevelbegroeiing biedt voeding en schuilmogelijkheden voor verschillende diersoorten. Rondzoemende bijen, kleurrijke vlinders en insectenetende vogels verlevendigen op deze wijze de gevel en de auto’s worden visueel afgeschermd door een afwisseling van beplanting en houten lamellen.
Brede blik
Klantgericht
Communicatie

Klantgericht


Het project is aanbesteed volgens de UAV-GC. Uitgangspunt bij de aanbestedingsprocedure is het schetsontwerp / landschappelijke plan van atelier Loos Van Vliet. Bij de uitwerking van het project zijn nieuwe inzichten en extra aspecten aan het licht gekomen. Om de opdrachtgever de hoogste kwaliteit te bieden binnen de gegeven randvoorwaarden heeft het bouwteam voor de verschillende aspecten alternatieven aangeboden. Middels illustraties, kostenoverzichten en bezoek aan referentieprojecten zijn de alternatieven met bijhorende consequenties inzichtelijk gemaakt. Dit heeft de opdrachtgever de mogelijkheid geboden om een beeld te vormen van het eindproduct en verantwoorde keuzes te maken.
Brede blik
Klantgericht
Communicatie

Communicatie


Voor de realisatie van parkeergarages werken we onder de vlag van EZ Park in een bouwteam met een vaste kern, bestaande uit een architect, constructeur, brandadviseur, hoofdaannemer en onderaannemers voor het staal en beton. Door met een vast team te werken wordt niet alleen effectief omgegaan met kennis, tijd en geld, maar is er tevens één duidelijk aanspreekpunt voor de klant. De communicatie verloopt snel en direct. Op het moment dat kennis van een specifiek onderwerp benodigd is, kan onmiddellijk de betreffende deskundige ingeschakeld worden. Dit kunnen specialisten zijn uit onze vaste kern, maar tevens partners waarmee we veelvuldig samenwerken op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en flora & fauna.