1/27
Gebiedstransformatie Eindhoven Packaging
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Gebiedstransformatie Eindhoven Packaging

Met het verdwijnen van Eindhoven Packaging, voorheen de Eindhovensche Drukkerij, uit de stad ontstaat er de kans een nieuwe woonwijk te realiseren nabij het centrum. Doelstellingen bij deze binnenstedelijke inbreiding zijn een gevarieerd en eigentijds woningaanbod, een duurzame en groene wijk, een hoge dichtheid en een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

De drie incomplete bouwblokken die het plangebied begrenzen worden vervolmaakt. De rafelige achterkanten die zichtbaar zijn geworden na sloop van Eindhoven Packaging worden ingekapseld in de stedelijke massa, wat resulteert in een plan met zuiver voorkanten gericht op een aantrekkelijk openbaar gebied.

Door te kiezen voor een hoogteaccent aan de Cederlaan, krijgt het plan fysiek de ruimte om meer openbaar groen en een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu te realiseren. Tevens wordt het financieel haalbaar om het parkeren grotendeels in een half-verdiepte kelder onder te brengen en daarmee het openbare terrein in het plangebied autoluw uit te voeren en de hoeveelheid blik in het straatbeeld te minimaliseren.


Projectnaam
Gebiedstransformatie Eindhoven Packaging
Locatie
Eindhoven (NL)
Typologie
Gebiedstransformatie, Mobiliteit, Projectmatige woningbouw
Omvang
23.750 m² BVO
Jaar
2019
Status
Ontwerp, gewonnen tender
Opdrachtgever
BPD Ontwikkeling B.V.
Samenwerking
Philips, Van Genechten, Gemeente Eindhoven
Klantgericht
Initiatiefrijk
Communicatie
Brede blik

Klantgericht


De complexiteit van de opgave vraagt om een weloverwogen aanpak. Om voor onze opdrachtgever de verschillende belangen goed tegen elkaar af te wegen, zijn op verschillende schaalniveaus varianten ontwikkeld. Ze zijn visueel inzichtelijk gemaakt met beelden, matrixen en een maquette. Vooral de laatste geeft een goed beeld van de ruimtelijke impact op de omgeving.
Klantgericht
Initiatiefrijk
Communicatie
Brede blik

Initiatiefrijk


Om een gunstig bod te doen op de grond is in een vroeg stadium van het project al een gedetailleerd plan ontwikkeld. Door ons geïnitieerde gesprekken met belanghebbenden hebben veel inzicht gegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Risico’s van de locatie werden in kaart gebracht, een bouwenvelop vastgesteld aansluitend op de visie voor het gebied, het aantal en type woningen bepaald en de parkeercapaciteit berekend. Uiteindelijk hebben de kennis en het uitwerkingsniveau geresulteerd in een realistisch bod voor onze opdrachtgever en een interessant bod voor de verkopende partij.
Klantgericht
Initiatiefrijk
Communicatie
Brede blik

Communicatie


Voor dit project is een participatietraject opgestart om de wensen vanuit de omgeving te integreren in het plan met als doel de algemene leefbaarheid van de wijk te versterken. Op basis van diverse bijeenkomsten zijn de wensen geïnventariseerd, geanalyseerd en indien van toegevoegde waarde, verwerkt in het ontwerp. Met een nieuwsbrief worden bewoners regelmatig geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Dit dynamische proces geeft omwonenden inzicht in de aanwezige problematiek, zorgt daardoor voor een breder draagvlak vanuit de wijk en vergroot de haalbaarheid van het plan.
Klantgericht
Initiatiefrijk
Communicatie
Brede blik

Brede blik


Door de sloop van Eindhoven Packaging zijn onafgemaakte bouwblokken ontstaan. Een van bouwblokken is een studentenhuisvesting. Het U-vormige gebouw omarmt een parkeerterrein dat nauwelijks wordt gebruikt. De destijds toegepast parkeernorm sluit niet aan op de praktijk. Het is wenselijk dit terrein te vergroenen. Gelijktijdig wil de gemeente Eindhoven het aantal uitritten dat uitkomt op de Cederlaan minimaliseren om ongewenste verkeersremmingen te voorkomen. Samen met de eigenaar van de studentenhuisvesting wordt nu gekeken de inrit van de nieuwe te bouwen parkeerkelder kan samenvallen met de huidige inrit van de studentenhuisvesting. De studenten kunnen vervolgens gebruik maken van de parkeerkelder en op het maaiveld ontstaat een grote binnentuin met een coherent en interessant woonmilieu.