1/30
Woningrenovatie Achter de Hoven - Grote Straat
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Woningrenovatie Achter de Hoven - Grote Straat

De woningstichting Berg en Terblijt bezit planmatig gebouwde rijwoningen in de straten Achter de Hoven en de Grote Straat. De woningen stammen uit de jaren ’60 van de vorige eeuw en zijn opgebouwd als ‘doorzonwoning’. Voor de woningen is een renovatie noodzakelijk op esthetisch, energetisch, ruimtelijk-functioneel en bouwtechnisch vlak. Door tussentijdse verkoop zijn 8 van de 26 woningen niet meer in eigendom van de woningstichting, deze particuliere eigenaren zijn vanaf de start betrokken bij het traject.

Onze visie op de vraagstelling betreft het toevoegen van meerwaarde aan wonen en leven, het behouden van continuïteit van activiteiten van de organisatie en het samenwerken met partners in de keten. De meerwaarde aan wonen en leven wordt behaald door het centraal stellen van de huurder (keuzemogelijkheden) en het integreren van koopwoningen in het plan. De continuïteit van activiteiten van de organisatie wordt gevormd door het reduceren van de onderhoudscomponent, een duurzaam en energiezuinig woningbezit, een esthetisch hoogwaardige beeldkwaliteit en het voldoen aan wet- en regelgeving. Ketensamenwerking is een van de succesfactoren van dit project: alle partners zijn vanaf de start bij dit project betrokken, zodat elkaars kennis en ervaring ingezet kon worden voor een succesvol resultaat.


Esthetische renovatie

In de stedenbouwkundige analyse hebben we geconstateerd dat de planmatig gebouwde woningen zijn gelegen in de historische bebouwingslinten van Berg. Deze linten hebben een sterk wisselend karakter: er is een grote variatie in bouwstijl, bouwperiode, rooilijn, schakeling, etc. Vanuit deze analyse en het feit dat er meerdere eigenaren zijn, is er gekozen voor een tweetal varianten in esthetische upgrading. Bij de rijwoningen waarbij sprake is van één eigenaar per bouwblok, wordt de gevel geschilderd. Bij de rijwoningen met meerdere eigenaren per bouwblok wordt het metselwerk gerepareerd en gereinigd. Daarnaast worden de afzonderlijke woningen met een verticale koker (met geïntegreerde hemelwaterafvoer) gescheiden. Dit om een goede aansluiting te maken tussen de deelnemende woningen en de particulieren die niet meedoen met de renovatie. De kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met HR++ beglazing, de dakpannen worden vernieuwd en een Frans balkon is toegevoegd in de voorgevel bij de grote slaapkamer.


Energetische renovatie

De energetische renovatie valt gedeeltelijk samen met de esthetische renovatie. De hele gebouwschil wordt geïsoleerd. Dit houdt in dat het dak van binnenuit wordt voorzien van isolatie, spouwmuurisolatie wordt aangebracht en alle kozijnen inclusief beglazing worden vervangen. Optioneel zijn het isoleren van de begane grond vloer, het vervangen van de CV installatie, CO2 gestuurde ventilatie, het vervangen van groepenkasten en het verhogen van de aangeboden isolatiewaarde van het dak en de vloer.


Ruimtelijk functionele renovatie

Ruimtelijk functioneel zijn er diverse verbeteringen waaruit de bewoners vrij kunnen kiezen. Dit zijn verbeteringen op het gebied van de ruimtelijk functionele indeling op de begane grond en de verdieping. Bijvoorbeeld: het creëren van een open keuken, een extra bergruimte vanuit de gang, het vervangen van de vlizotrap door een vaste trap, een grotere badkamer of een extra toilet op de verdieping.


Bouwtechnische renovatie

Dit betreft de asbestsanering, het vervangen van brandgevaarlijke materialen, het aanbrengen van ventilatieroosters en het vervangen van inbouwpakketten, zoals keuken, badkamer, toilet.

Projectnaam
Woningrenovatie Achter de Hoven - Grote Straat
Locatie
Berg en Terblijt (NL)
Typologie
Projectmatige woningbouw, Renovatie
Omvang
-
Jaar
2018
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Woningstichting Berg en Terblijt
Samenwerking
Smeets Bouw B.V., Palte, K+ Adviesgroep, GBB B.V., Arcadis
Communicatie

Communicatie


In dit project is zeer zorgvuldig omgegaan met de communicatie naar bewoners, zowel de huurders als de particulieren. Voorafgaand aan de start is een communicatieplan opgesteld, waar de woningstichting, de bewoners en de particuliere huizeneigenaren bij betrokken zijn. Dit heeft geresulteerd in gemeenschappelijke en individuele acties. Gezamenlijk zijn presentaties op de infoavond gegeven, waarin de ontwerpvarianten en keuzes toegelicht werden. Tevens zijn informatieboekjes met het gepresenteerde materiaal aan de bewoners uitgereikt / toegestuurd en zijn de vaste aanspreekpunten voor de bewoners bekend gemaakt. Individueel zijn persoonlijke bezoeken ingepland om de opties toe te lichten en af te stemmen hoe wordt omgegaan met zelf aangebrachte voorzieningen, de warme opnamen en de overlastmomenten. Dit alles heeft geleid tot zeer tevreden bewoners, maar ook tevreden dorpsgenoten. Die dorpsgenoten hebben intussen de woningstichting gevraagd of deze wijze van woningrenovatie ook toegepast kan worden op hun woning!

Wordt vervolgd...