1/19
Vaarwegsteunpunt Alphen aan den Rijn
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Vaarwegsteunpunt Alphen aan den Rijn

Aan de oevers van de Oude Rijn komt een nieuw vaarwegsteunpunt voor de provincie Zuid-Holland. Het vaarwegsteunpunt bestaat uit een kantoor met een toekomstig informatiecentrum, twee botenloodsen op water, een stallingsgarage voor twee boottrailers, een buitenopslag en een kade.

Het plaatsen van de bouwmassa’s haaks op de straat is geïnspireerd op het omringende slagenlandschap. Van oudsher noodzakelijk i.v.m. een goede afwatering en nu ingezet om het programma optimaal te organiseren. Door de parallelle bouwmassa’s in elkaar te schuiven ontstaat een compact volume. Dit heeft energetisch een positief effect en creëert een breed groen venster vanaf de Steekterweg naar de Oude Rijn.

Het kantoor is op de kop van het gebouw geplaatst met uitzicht in drie richtingen, het slagenlandschap in het zuiden, het groene venster in het westen en de Oude Rijn in het noorden. Het gehele kantoor is een open ruimte, waarin de vergaderruimte en het permanente kantoor zijn gescheiden door middel van een glazen wand. In het midden van het kantoor ligt een gesloten blok met sanitaire en technische ruimten, herkenbaar vormgegeven in een warmoranje kleur.

Aan het andere uiteinde ligt de stallingsgarage voor de boottrailers. De trailers kunnen vanaf de straat naar binnen worden gereden en de auto’s kunnen onder de overkapping worden geparkeerd. Aan de achterzijde van de garage ligt een steiger om de boten te water te laten en direct in te zetten.

Tussen het kantoor en de stallingsgarage zijn de botenloods op water gepland. Boten kunnen vanaf de Oude Rijn direct naar binnen varen, waarna de loodsen worden afgesloten middels een elektrisch bedienbare overheaddeur. Vanuit het kantoor wordt zicht geboden op de botenloods. In een later stadium zijn de botenloodsen komen te vervallen en is de stallingsgarage tegen het kantoor geplaatst.

Het gebouw wordt geconstrueerd met Scandinavisch hout uit verantwoord beheerde bossen en de gevel bekleed met natuurlijk vergrijzend, hydrothermisch verduurzaamd fraké-hout. De donkere fijne nerf zorgt voor een natuurlijke uitstraling en variatie in houtmaten zorgt voor een aantrekkelijke verfijning. Op het dak liggen zonnepanelen, regenwater zal worden opgevangen voor hergebruik en een warmtepomp levert de benodigde warmte en koeling. Het totaalpakket aan maatregelen resulteert in een volledig energieneutraal vaarwegsteunpunt!

Projectnaam
Vaarwegsteunpunt Alphen aan den Rijn
Locatie
Alphen aan den Rijn (NL)
Typologie
Industrie, Kantoor, Terreininrichting
Omvang
761 m² BVO
Jaar
2018
Status
Ontwerp + bestek
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Samenwerking
Vissers & Vissers ingenieursbureau, Van Cappellen Advies, KABU, Spierings Bouwsupport
Klantgericht
Origineel

Klantgericht


Bij de opdrachtgever is er de wens om een gebouw maken met een hoge mate van flexibiliteit. Toekomstige interne wijzigingen bij de provincie zouden namelijk kunnen leiden tot het opheffen of uitbreiden van het vaarsteunpunt. Daarom is rekening gehouden met de mogelijkheid om het vaarsteunpunt te herbestemmen tot een publiek toegankelijk gebouw, zoals een informatiecentrum voor de omgeving. In het ontwerp is dit terug te zien aan de open plattegrond, hoge ruimten, zicht op de Oude Rijn en toegepaste voorzieningen, zoals een mindervalidetoilet en installaties die zich aanpassen aan de benodigde capaciteit. Daarnaast maakt de modulaire bouwmethode uitbreiding of demontage en hergebruik eenvoudiger.

In verband met een groot en gevarieerd vastgoedbezit is er behoefte aan een onderhoudsarm gebouw. Dit is gerealiseerd door de toepassing van natuurlijke materialen die op fraaie wijze verouderen en het verdiept en verborgen detailleren van de kozijnen.
Klantgericht
Origineel

Origineel


Het vaarsteunpunt wordt geconstrueerd uit stalen spanten, vanwege de complexe dakvorm. De staalkolommen staan daarbij op een regelmatig raster van 5,4 x 5,4 meter. Tussen de spanten worden Kerto Ripa-T elementen van Metsä Wood geplaatst. De prefab houten elementen zijn volledig constructief verlijmd, wat ze zeer geschikt maakt voor de stabiliteit van het gebouw. Het achterwege blijven van stalen windverbanden vereenvoudigt de detaillering en verkort de bouwtijd. De staalkolommen worden namelijk geïntegreerd in het wandpakket, zodat een vlakke binnenwand ontstaat. De schijfwerking van de prefab houten elementen geeft bovendien meer ontwerpvrijheid voor de gevelopeningen en de uitkragende dakvorm boven het dakterras.