1/50
Brainport Industries Campus | Fabriek van de Toekomst
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Brainport Industries Campus | Fabriek van de Toekomst

Een ecosysteem van bedrijven, the next generation high tech maakindustrie is gehuisvest in een volledig circulair, demontabel, modulair en flexibel huisvestingsconcept / gebouwontwerp dat wij hebben mogen ontwerpen en ontwikkelen.

Cluster 1 is bijzonder vanwege ons architectonisch ontwerp en het unieke gebouwconcept.

Het architectonisch ontwerp is erop gericht het relatief grote gebouwvolume, harmonisch in te passe in de natuurlijke omgeving van het Groene Woud en versterkt daarmee de groene campusgedachte. Het uitnodigende gebaar van de entree verleidt de bezoeker om het gebouw te betreden en kennis te maken met alle facetten van de High Tech Maakindustrie ontsloten vanuit het publieke deel, het atrium. De witte banden rondom de entree zijn een verwijzing naar de maakindustrie, de ronde sparing in de luifel staat voor het universele symbool van eenheid en de kleurstelling straalt optimisme en groei uit. Het lichte, stramme en toch warme, tactiele interieur wordt gevormd door het witte staalskelet gecombineerd met hoge, houten liggers. Elk bedrijf kan zich hierbinnen profileren en een eigen identiteit creëren.

Vooral het innovatieve gebouwconcept, de interne structuur en de opbouw is uitzonderlijk. Volledig modulair en flexibel en daarmee dienstbaar aan de continu wisselende wensen van de gebruikers.

Het creatieve gebouwconcept bestaat uit modules (geplaatst in een orthogonaal grid in 2 richtingen) met daarbij behorende inbouwelementen die gemakkelijk te monteren en te demonteren zijn en tevens verplaatsbaar. De modules en inbouwelementen zijn er in verschillende afmetingen, materialen en vormen waarmee oneindig veel mee kan worden gevarieerd en tevens in hoogte kan worden gespeeld. Modules kunnen geheel naar eigen wens en behoefte worden ingedeeld en toegevoegd.

Daglichttoetreding is overal gewaarborgd in ons concept. Het huisvesten van verschillende functies (productie, logistiek, onderwijs, dienstverlening, horeca en shared facilities) naast of boven elkaar, ongeacht de locatie in het gebouw, is daardoor mogelijk. In feite kan hiermee een eindeloos gebouw worden gecreëerd, begrenzingen worden gevormd door externe kaders. De hoge mate van transparantie in het interieur faciliteert de samenwerking en integratie tussen bedrijven en  instellingen onderling.

De constructieve opzet, de materialisering en detaillering staan garant voor een volledig demontabel en circulair gebouw dat dienstbaar is aan de bedrijfsprocessen. Bij Brainport Industries Campus is een selectie in de gevel- en inbouwelementen gemaakt teneinde tot een samenhangend geheel te komen. De mogelijkheden in de invulling, functie en vormgeving zijn oneindig: we noemen dit “LEGO VOOR VOLWASSENEN”.

In Brainport Industries Campus is duurzaamheid integraal opgezet waarbij sociale, economische en ruimtelijke aspecten zijn verbonden.

  • Sociaal: aantrekkelijk werkklimaat in de regio, talent behouden, internationale showcase
  • Economisch: vergroten internationale concurrentiepositie, gesloten kringloop en gescheiden afvalstromen, shared facilities
  • Ruimtelijk: vergroten biodiversiteit, waterberging, meervoudig ruimtegebruik, compact volume (minder materialen en energie), modulair, circulair, schaalbaar gebouwconcept, energieneutraal en zelfs energieleverend door zonnepanelen op dak en gebruik restwarmte van de fabriek.

Kortom: een flexibel toekomstbestendig duurzaam en betaalbaar gebouwontwerp voor een bedrijfstak die sterk in beweging is en zeer belangrijk in onze (Brainport) regio.

Het mobiliteitsvraagstuk is vormgegeven door een modulaire, demontabele en volledig circulaire parkeergarage voor ruim 1.000 auto’s en 250 fietsen. Het intelligente ontwerp levert gebruiksgemak waarbij veiligheid is geoptimaliseerd. Het gebouw wordt opgenomen in het landschap door de gevelbegroeiing. Net zoals Cluster 1 is het gebouw schaalbaar en voorbereid op toekomstige wijzigingen.

Winnaar Benelux Trofee CIRCULAIR BOUWEN 

Finalist van Circular Economy Award 

Genomineerd voor Dirk Roosenburgprijs 

Projectnaam
Brainport Industries Campus | Fabriek van de Toekomst
Locatie
Eindhoven (NL)
Typologie
Horeca, Industrie, Kantoor, Mobiliteit, Onderwijs, Cleanrooms, R&D, Logistiek, Theater
Omvang
ca. 130.000 m² BVO
Jaar
2019
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Systabo B.V., SDK Vastgoed, Summa College Techniek, Gemeente Eindhoven
Samenwerking
Systabo B.V., Aveco de Bondt, Engie, DONA stedenbouw, Kruitkok Landschapsarchitecten, Bureau Veldweg, De Groot Vroomshoop
Klantgericht
Origineel
Communicatie

Klantgericht


In het beginstadium is men in de exploitatieberekeningen uitgegaan van schakeling van traditionele bedrijfshallen met afmetingen van 25x50 meter. Afmetingen die passen bij grootschalige bedrijven als KMWE en Anteyron. Door toepassing van gebouwconcept MaxFlex met een grid van 25x25 meter, de kolomvrije vloervelden in twee richtingen en de optie om paviljoens te plaatsen in het atrium, is er meer variatie in het aanbod. BIC is nu geschikt voor startups en het MKB, die kunnen mede profiteren van deze bijzondere hightech werkomgeving. De vergroting van biodiversiteit in de keten is bovendien goed voor de kruisbestuiving van kennis en de economische positie van BIC. Voor de opdrachtgever heeft dit als belangrijk voordeel dat het de verhuurbaarheid van ruimten vergroot.
Klantgericht
Origineel
Communicatie

Origineel


Om efficiënte samenwerking tussen bedrijven en instellingen uit dezelfde keten te faciliteren onder een dak, is er behoefte aan een nieuw type gebouw. Binnenwanden vervagen immers, afstanden worden korter en de gemene delers in de bedrijfsprocessen worden gedeeld. Hiervoor hebben wij het concept MaxFlex ontwikkeld. Het is een netwerkgebouw dat bestaat uit constructieve torens met vrije vloervelden ertussen. In het grid van 25x25x12 meter kunnen bedrijven zich geclusterd en door elkaar vestigen. De modulaire gebouwopzet van zowel het casco als de inbouwelementen zorgen ervoor dat het gebouw eenvoudig meebeweegt met de dynamiek van een keten. Het is ontwikkeld voor de hightech maakindustrie, maar toepasbaar op vele fronten. Onderwijsinstellingen, groothandel, kantoren, voedselindustrie, logistiek, laboratoria en parkeergarages, zelfstandig of gemixt met andere functies, behoren tot de mogelijkheden.
Klantgericht
Origineel
Communicatie

Communicatie


De behoefte van huurders kunnen enorm verschillen. Dit kan te maken hebben met afmetingen van ruimten, vloerbelasting, benodigd daglicht of juist de afwezigheid van daglicht, afwerkingsniveau, routing, contractduur en bezetting. Om alle mogelijkheden van het gebouw samen te vatten is een elementenboek ontwikkeld. Een catalogus met alle fysieke componenten waarmee het casco samengesteld kan worden en de inbouwelementen waaruit men kan kiezen. Daarnaast wordt op verzoek maatwerk geleverd.