1/48
Parkeergarage 'STRIJP-S OM DE HOEK'
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Parkeergarage 'STRIJP-S OM DE HOEK'

Het voormalig Philips fabrieksterrein Strijp-S, gelegen in het centrum van Eindhoven, wordt uitgebreid met een drietal woongebouwen en een parkeergarage. De vier gebouwen zijn ontworpen door vier Eindhovense architecten; Diederendirrix (blok 59), architecten|en|en| (blok 61), Pauwert Architectuur (blok 63) en Vissers & Roelands (parkeergarage). Het gebouwcluster komt te liggen naast het monumentale 'klokgebouw' tussen het spoor en de Philitelaan. De prominente locatie verlangt een doordachte architectuur passend bij het industriële karakter van het gebied.

De parkeergarage moet voorzien in de parkeerbehoefte van de woongebouwen en het openbaar gebied. In totaal zijn 568 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarnaast zijn de buitenbergingen ten behoeve van de 462 woningen, overdekte fietsenstallingen en collectieve installaties voorzien in het gebouw.

Het hoofdvolume bestaat uit metselwerk. In verband met de veelzijdige urbane woonomgeving, is gekozen om de verschillende gevels af te stemmen op de aangrenzende openbare ruimte. De kopgevel bij de hoofdentree is opengewerkt. Een verdraaide staalconstructie kraagt uit naar buiten en is bespannen met een rvs gaasnet. Op deze gevel staat met doosletters ‘STRIJP-S  OM DE HOEK’. Door de letters daadwerkelijk de hoek om te zetten, wordt aan verschillende zijden de plek geduid. Aan de spoorzijde vormt metselwerk het kader van een translucente, interactieve gevel. Met lichteffecten wordt de hartslag van Strijp-S weergegeven op deze enorme ‘beeldbuis’. De interactieve gevel is een weerspiegeling van de dynamiek in het gebied. Aan de zijde van de woongebouwen liggen besloten binnentuinen. Metselwerk schilderijen, bestaande uit diverse metselwerkverbanden met reliëf, verlevendigen deze semipublieke buitenruimte en geven de menselijke maat aan. Dit wordt versterkt door gevelbegroeiing dat de schilderijen omlijst.

Het dak is volledig bedekt met zonnepanelen. De parkeergarage fungeert op deze wijze als energiestation. Via laadpalen wordt energie geleverd aan auto’s om het elektrisch rijden te stimuleren en faciliteren. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verwarming en verlichting van de naastgelegen woongebouwen met een enorme reductie op de energieprestatiecoëfficiënt als resultaat.

Projectnaam
Parkeergarage 'STRIJP-S OM DE HOEK'
Locatie
Eindhoven (NL)
Typologie
Mobiliteit
Omvang
18.600 m² BVO
Jaar
2017
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
EZ Park
Samenwerking
Stam + De Koning Bouw B.V., Aveco de Bondt, HOMIJ Technische Installaties B.V., West 8, Har Hollands Lichtarchitect, Peutz, Inb
Klantgericht
Origineel
Brede blik
Communicatie

Klantgericht


De parkeergarage is HET integrale sluitstuk voor de drie woonblokken die ervoor zijn gelegen. Stedenbouwkundig dient het als geluidsbuffer met het spoor, wordt het hoogteverschil met het spoor overbrugd en vormt het de achterwand van de semipublieke binnentuinen. Ruimtelijk-functioneel wordt de parkeergarage ingezet om de verplichte buitenbergingen, parkeerplaatsen en fietsenstallingen onder te brengen. Bovendien worden de collectieve installaties (trafo en stadsverwarming) geïntegreerd in het gebouw en wordt voldaan aan de wettelijk vereiste energieprestatie van de woningen met de zonnepanelen op het dak van de parkeergarage. Kortom, met de wijze waarop de parkeergarage is vormgegeven kan het woningaantal in de drie bouwblokken worden gemaximaliseerd.
Klantgericht
Origineel
Brede blik
Communicatie

Origineel


De architectonische verlichting is ontwikkeld in samenwerking met lichtarchitect Har Hollands. Strijp-S is de voormalige ontwikkellocatie van Philips waar o.a. beeldbuizen werden gemaakt. De werking van deze beeldbuizen is de inspiratie voor de interactieve verlichting van de gevel parallel aan het spoor.

Omgevingsgeluid van Strijp-S wordt geregistreerd en omgezet in een lichteffect. Met 68 LED lijnen wordt een equalizer gevormd die vanuit het midden van de ‘beeldbuis’ wordt aangestuurd. Naar buiten toe verkleuren de LED lijnen van groen naar rood, waarmee de intensiteit van het geluid wordt aangeduid. De cannelures van het polycarbonaat breken het licht. De lichtlijn wordt verzacht en vormt een geheel met het translucente materiaal. Het lichteffect is zowel aan de buiten- als de binnenzijde van de parkeergarage zichtbaar. Naast de interactieve gevel is accentverlichting aangebracht bij de kopgevels. De vloeren worden uitgelicht met blauwe lichtlijnen en accentueren op deze wijze de hoofdentree.
Klantgericht
Origineel
Brede blik
Communicatie

Brede blik


De langsgevel van de parkeergarage vormt de beëindiging van aan de drie zijden omsloten gezamenlijke buitenruimten. Om een behaaglijk verblijfsgebied te creëren zijn op de kopse zijde baksteen schilderijen ‘opgehangen’, opgebouwd uit een mozaïek van metselwerkverbanden. De groene inrichting van de buitenruimte wordt doorgezet tegen de gevel en verlevendigen het decor met bloemen.
Klantgericht
Origineel
Brede blik
Communicatie

Communicatie


Het masterplan voor het voormalig Philipsterrein Strijp-S is een ontwerp van West 8. Oprichter en eigenaar Adriaan Geuze van het Rotterdamse bureau is aangesteld als supervisor. Hij bewaakt de stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Samen met de vier architectenbureaus is onderlinge afstemming om het cluster als ensemble te ontwerpen.