1/32
Verkavelingsplan & beeldkwaliteitsplan Europastraat Deurne
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Verkavelingsplan & beeldkwaliteitsplan Europastraat Deurne

Midden in het centrum, aan de Europastraat in Deurne ligt een braakliggend terrein. Woningcorporatie Bergopwaarts heeft in het verleden diverse plannen voor deze locatie laten ontwikkelen, deze zijn echter niet gerealiseerd in verband met de financiële haalbaarheid. Onze opdracht is een integraal stedenbouwkundig plan te ontwikkelen, waarbij circa 100 sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden, passend binnen het gemeentelijk beleid. Daaropvolgend een beeldkwaliteitsplan, waarbij de bijzondere elementen, kleuren en materialen worden beschreven en worden voorzien van referentiebeelden, en tot slot de supervisie.

Stedenbouwkundige en architectonische inpassing van 95 woningen vormt het uitgangspunt voor het te ontwikkelen gebied aan de rand van het stadscentrum. Met diversiteit in bebouwing en samenhang in materialisering wordt een plan voorgesteld, waarbij aansluiting is gevonden met de omgeving. Een gevarieerd woningaanbod, zowel in grootte als in type woningen, zal resulteren in een gemêleerde bewonersgroep. Dit vergroot de duurzaamheid en aantrekkingskracht en levert een buurt op die past bij een centrumgebied. Bovendien geeft het meer economische zekerheid gedurende de ontwikkeling van het plan.

Met de hoge dichtheid aan woningen is gestreefd naar een hoofdzakelijk groen straatbeeld. Een slimme positionering van de bouwmassa’s bieden mogelijkheid tot het behoud van bestaande bomen en het aanleggen van gezamenlijke tuinen en speeltuinen. Aan de achterzijde van het plangebied vormt een haag de scheiding met de aangrenzende percelen en het decor van de semi-openbare ruimte.

Een appartementsgebouw aan de kruising van de Molenstraat en de Europastraat is het zwaartepunt van het plangebied. De ronding in het gebouw geeft het grote programma een vriendelijk uitstraling en is een contrabeweging op de  voorliggende verkeersrotonde. De trapsgewijze afbouw richting het centrum creëert een overgang naar de historische lintbebouwing en het naastgelegen monument.

De rijwoningen zijn een spiegelsymmetrische weergave van de gerenoveerde jaren ‘60 woningen aan de noordkant van het plangebied. De teruggelegde bebouwing geeft ruimte aan een groene invulling, waardoor de Europastraat qua schaal en karakter aansluit op de Hogeweg.

Het middelste appartementenblok geeft door een lichte verdraaiing ruimte aan omringende tuinen en zicht op de St. Willibrorduskerk. De verhoogde ligging ten opzichte van het maaiveld voorkomt inkijk vanuit de straat.

Patiowoningen begrenzen het plangebied aan de achterzijde. De eenlaagse bebouwing, met een incidentele opbouw, zijn niet te groot als erfafscheiding en maken van het achterterrein een aantrekkelijk groen plein.

Projectnaam
Verkavelingsplan & beeldkwaliteitsplan Europastraat Deurne
Locatie
Deurne (NL)
Typologie
Projectmatige woningbouw, Stedenbouwkundig beleid, Stedenbouwkundig ontwerp
Omvang
-
Jaar
2017-2019
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Samenwerking
Bots Bouwgroep, MTD Landschapsarchitecten B.V., Van den Acker Architecten, More for You, B&B Bouwadvies B.V.
Communicatie

Communicatie


Ook bij de uitwerking van dit project is communicatie onlosmakelijk onderdeel van ons proces.
Vanaf de start tot en met de oplevering, is op elk niveau en per fase, specifieke aandacht besteed aan de samenwerking met en participatie van omwonenden, de partners binnen het projectteam en de gemeente.

De omwonenden zijn via informatieavonden betrokken bij dit traject. Deze avonden waren niet alleen informerend, maar juist ook gericht op de participatie, het bewust betrekken van de omwonden door de ateliersessies. Omwonenden worden uitgedaagd zelf na te denken over hun omgeving en krijgen de mogelijkheid de kennis die ze hebben vanuit hun ervaring in te brengen. Dit zorgt voor vertrouwen en een open samenwerking, waarbij de wensen van de bewoners erkend en gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan het tijdig aanplanten van bomen en openbaar groen of het realiseren van bestrating. Daarnaast wordt draagvlak gecreëerd vanaf de start van het project en is begrip voor de gemaakte keuzen. Alle bijeenkomsten waren druk bezocht en er werd actief aan deelgenomen (ondanks de voetbalwedstrijd). Het is ervaren als zeer positief en inspirerend.

Deze opzet heeft niet alleen voor de omwonenden plaatgevonden, maar ook binnen het ontwerpteam (adviseur, landschapsarchitect, opdrachtgever, gemeente). Gezamenlijke stappen zijn hierdoor genomen en er is een gedragen plan ontstaan.

In de bestemmingsplanprocedure zijn aanvullende onderzoeken gedaan (schaduwval) om bewoners nader te informeren en zijn er gesprekken geweest met de welstandscommissie om het beeldkwaliteitsplan toe te lichten. Als supervisor hebben we in de selectiecommissie plaatsgenomen teneinde de uiteindelijke architectonische kwaliteit te beoordelen.

Dit communicatietraject is gedurende de realisatie gecontinueerd, waarbij mijlpalen werden gevierd (bijvoorbeeld het slaan van de 1e paal en de realisatie van de 1e fase) en waarbij de reeds ingewilligde wensen van de omwonenden werden ‘gecontroleerd’.

Zowel de opdrachtgever Bergopwaarts als de gemeente zijn zeer te spreken over het door ons opgezette communicatieplan en de uitvoering daarvan. In de tevredenheidsverklaring is aangegeven dat deze aanpak de standaard is voor participatietrajecten in toekomstige ontwikkelingen.