1/31
Transformatie sociale huurwoningen Europastraat
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Transformatie sociale huurwoningen Europastraat

Transformatie sociale huurwoningen Europastraat

In Deurne is een pilot project uitgevoerd, waarbij drie rijwoningen uit 1960 zijn getransformeerd tot zes senioren- en starterswoningen. Doel van deze exercitie is om het woningaanbod beter aan te sluiten op de vraag naar aanleiding van demografische ontwikkelingen. Vergrijzing, individualisering van de maatschappij en huishoudens met minder kinderen leiden namelijk tot een kleinere gezinssamenstelling.

Het project is gelegen aan de Europastraat, aan de rand van het centrum van Deurne. Dit maakt het uitermate geschikt voor de doelgroepen starters en senioren. De woningen zijn onderdeel van een woonblok van in totaal zes woningen. Diepe achtertuinen en de ruime afstand ten opzichte van de straat geven lucht en ruimte rondom de woningen voor het aanleggen van speeltuinen, parkeerplaatsen en bergingen op eigen terrein.

Het ontwerp is gebaseerd op een horizontale splitsing met een gelijkvloerse seniorenwoning op de begane grond en een eenvoudige starterswoning op de verdieping. De bestaande entreehal en trap worden gehandhaafd en dienen als ontsluiting voor de bovenwoning. Ter plaatse van de bestaande berging wordt een nieuwe pui geplaatst als entree voor de benedenwoning. Beiden toegangen bevinden zich in de voorgevel en aan de straatzijde. Mede door de diepe achtertuinen is het mogelijk aan de achterzijde van de woning een aanbouw te plaatsen. Er ontstaat een ruime benedenwoning met twee slaapkamers van in totaal 71 m² BVO. Bovenop wordt een dakterras aangelegd als buitenruimte voor de bovenwoning. Extra kwaliteit voor de bovenwoning is gerealiseerd door de houten balklaag van de zolderverdieping deels te slopen. De ontstane hoogte geeft de woning een bijzonder karakter met een prettige verblijfsruimte. Samen met een ruime slaapkamer, aparte keuken, badkamer en een entresol heeft de bovenwoning een totale oppervlakte van 78 m² BVO.

De transformatie voorziet niet alleen in een nieuwe ruimtebehoefte, de woningen zijn tevens energiezuiniger gemaakt. De nieuwe aanbouw heeft een Rc-waarde van 3,5 m²K/W, de bestaande spouwmuur is volledig voorzien van steenwolvlokken, de kap is geïsoleerd aan de onderzijde, de kozijnen zijn vervangen en voorzien van HR++glas en de woningen zijn ingericht met een nieuwe verwarmingsinstallatie. Na transformatie heeft de woning minimaal energielabel B.

Projectnaam
Transformatie sociale huurwoningen Europastraat
Locatie
Deurne (NL)
Typologie
Gebouwtransformatie, Projectmatige woningbouw
Omvang
447 m² BVO
Jaar
2015
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Samenwerking
Hendrik Coppelmans Bouwgroep B.V., Bolwerk Weekers, Kemkens Installaties B.V.
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Klantgericht


Door aandachtig te luisteren naar de kwesties die spelen bij onze opdrachtgevers, kunnen we anticiperend meedenken over oplossingen. Mede door het toegepaste transformatieprincipe is de discrepantie tussen het aanbod van en de vraag naar woningen bij Woningbouwvereniging Bergopwaarts effectief verkleind, zonder terug te grijpen op het conservatieve sloop-nieuwbouwbeleid. Met het behalen van een STEP subsidie (energielabel B voor de benedenwoning en energielabel A voor de bovenwoning) zijn bovendien de duurzaamheidsdoelstellingen behaald binnen een realistisch budget.
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Brede blik


Bij de transformatie is niet sec gekeken naar de woningen, maar tevens naar de stedenbouwkundige situatie. Bij de seniorenwoningen op de begane grond is het wenselijk om de tuinen niet al te groot te maken in verband met onderhoud. De diepe tuinen zijn daarom opgesplitst en met de vrijkomende grond is het mogelijk om achter de transformatie een nieuw bouwblok te maken met patiowoningen aan een groen plein. Dit resulteert in een hoger rendement van de investering en vergroening van de leefomgeving.
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Initiatiefrijk


Van verschillende woningbouwverenigingen hebben wij signalen ontvangen dat het woningaanbod slecht aansluit op de vraag. Dit is af te lezen aan de demografische ontwikkeling met gemiddeld een kleinere gezinssamenstelling. De vraag naar kleine wooneenheden is daardoor in de afgelopen jaren flink gestegen, terwijl het woningaanbod van woningbouwverenigingen grotendeels bestaat uit ruime gezinswoningen uit de jaren zeventig en tachtig. Bouwkundig is er meestal niets mis met dit type woningen, maar ruimtelijk-functioneel voldoen ze niet aan de vraag. Om een financieel aantrekkelijk alternatief te maken voor sloop-nieuwbouw hebben we veel voorkomende woningtypes bestudeerd en een aantal transformatieprincipes ontwikkeld. Door de transformatie te combineren met een energetische opwaardering, wordt aansluiting gevonden op de woningmarkt en duurzaamheiddoelstellingen en de levensduur van de woningen verlengd met een relatief lage investering. De resultaten zijn aan meerdere woningbouwverengingen gepresenteerd en Europastraat Deurne is het eerste project dat we in opdracht van Woningbouwvereniging Bergopwaarts hebben gerealiseerd. Intussen zijn in Maastricht (Servatius) en Nederweert (Woningvereniging Nederweert) ook transformaties opgeleverd en zijn projecten in Mijdrecht (GroenWest), Valkenswaard (Woningbelang) en Maastricht (Servatius) in ontwikkeling.
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Communicatie


Voor dit project is gebruikt gemaakt van ketenintegratie. Met alle specialisten uit de bouwketen tegelijkertijd aan tafel is kennis gedeeld, waardoor in een vroeg stadium betere beslissingen konden worden genomen. Dit heeft positief gewerkt op de financiële haalbaarheid, de doorloopsnelheid van het traject en de afstemming van het Meer Jaren Onderhouds Plan op de levensduurverlenging. Aanvullend zijn omwonenden en de gemeente Deurne in een vroeg stadium bij het project betrokken, zodat het omgevingsvergunningsprocedure snel en eenvoudig is verlopen.