1/11
Woonwijk Selissen
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Woonwijk Selissen

Aan de noordrand van Boxtel, tussen de Bosscheweg, de A2 en de Dommel komt een nieuwe woonwijk, die de visie ‘de Groene Poort van Boxtel’ moet ondersteunen. Vanuit de kwaliteiten van het gebied, de wensen van de gemeente en de mogelijkheden van overige stakeholders, zijn een aantal scenario’s ontwikkeld. Het scenario ‘de Romeinse wijk’, is verder uitgewerkt vanwege de faseringsmogelijkheden en de sterke historische binding met de locatie.

Een nieuwe as, aan weerszijden begeleid door bomen, verbindt het Groene Woud met de Dommel. De twee belangrijke natuurgebieden in Boxtel worden zodoende door Selissen aan elkaar gekoppeld. Op de kruising van de nieuwe as en de historische route vanuit Selissenwal komt een centraal plein omringd met orthogonaal gerangschikte bouwblokken, dat verwijst naar een Romeinse nederzetting. De toegangen tot deze buurt liggen op de vier windrichtingen en worden geaccentueerd in de bouwmassa.

Rondom de orthogonale buurt zijn verschillende kampen bedacht met een eigen identiteit om het specifieke karakter van een gebied versterken. De steigerwoningen benadrukken de openheid van de oevergebieden, de waterwoningen hebben een directe relatie met de Dommel, de muurwoningen beschermen Selissen tegen overlast van de A2 en het landschappelijk wonen vindt plaats in de uitlopers van het Groene Woud.

De Bosscheweg wordt stedenbouwkundig versterkt door bedrijven, die hiermee een zichtlocatie hebben langs de noordelijke toegangsweg van Boxtel.

Monumentale gebouwen, historische infrastructuur en belangrijke groenstructuren worden in het plan bewaard en extra benadrukt. Naast de nieuwe as meanderen groen ingerichte langzaamverkeersroutes naar de aangrenzende woonwijken. Ze verbinden de verschillende voorzieningen die in de wijk worden aangelegd, zoals speeltuinen, scholen en boomgaarden. Samen met de aanwezige recreatiegebieden rond de wijk, ontstaat er een aangenaam en sociaal netwerk. Uitgangspunt van het plan is dat de verschillende woonsferen op authentieke wijze een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van Selissen.

Projectnaam
Woonwijk Selissen
Locatie
Boxtel (NL)
Typologie
Gebiedstransformatie, Projectmatige woningbouw, Stedenbouwkundig ontwerp
Omvang
-
Jaar
2011
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
Gemeente Boxtel
Samenwerking
Bremen Bouwadviseurs B.V., M+P adviseurs
Origineel
Initiatiefrijk

Origineel


Op de locatie Selissen heeft (mogelijk) een Romeins legerkamp gestaan, zoals aangegeven op de archeologische verwachtingswaardenkaart. Dit is een van de inspiratiebronnen voor het ontwerp van deze nieuwe wijk. Daarnaast is de wijk duidelijk begrensd door drie bijzondere buren die aan elke zijde een andere aansluiting vragen.

De orthogonale structuur in een duidelijke hiërarchie met bijzondere plekken vormt de basis voor het stedenbouwkundig ontwerp. Daarbinnen worden per locatie buurten met een eigen karakter en een bijzonder woonklimaat ontwikkeld.

Aan de randen van de wijk maken bijzondere woningtypes een passende aansluiting met de omgeving. Het verkeerslawaai van de A2 wordt geweerd door een amorfe geluidswal waarin woningen zijn geïntegreerd. Aan de oevers van de Dommel worden semi-vrijstaande woningen in strak gelid geplaatst met een private aanlegsteiger. Bestaande paden uit de aangrenzende wijk worden verlengd tot in de uiterwaarden waar vrijstaande paalwoningen ‘verstrooid’ tussen het riet staan en zicht hebben op de rivier.
Origineel
Initiatiefrijk

Initiatiefrijk


In navolging van het ontwerp hebben we een haalbaarheidsonderzoek gedaan. We hebben daarvoor samengewerkt met deskundige partners om gezamenlijk tot een positieve grondexploitatie (GREX) te komen. Met een integrale aanpak zijn de verschillende scenario’s doorgerekend. Er is gevarieerd in ontwerpvarianten, woningtypologieën, dichtheden, fasering en maatschappelijke en commerciële functies.

Het uiteindelijke plan wordt door alle partners (waaronder de gemeente Boxtel) gedragen. Als positief worden genoemd de flexibiliteit en faseerbaarheid van het plan. Toekomstbestendige stedenbouw met een duurzaam karakter!