1/38
Spilcentrum 't Ven
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Spilcentrum 't Ven

In het hart van de jaren dertig woonwijk Het Ven in Eindhoven is basisschool Theresia uitgebreid en getransformeerd tot een volwaardig spilcentrum met kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Met het huisvesten van dit educatieve programma onder één dak wordt gestreefd naar een optimale doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind. Het oorspronkelijke karakteristieke pand is gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw dat naadloos aansluit op de bestaande bouwstijl.

Het spilcentrum vormt samen met het rijksmonument Sint-Theresiakerk en het naastgelegen pastoriehuis een historisch ensemble van grootschalige gebouwen in een kleinschalige woonwijk. De historische context, beeldbepalende karakteristieken en de afmetingen van de bestaande bouw zijn aanleiding geweest voor het kiezen van een historiserende bouwstijl voor het nieuwe gedeelte. Met de sloop van de aanbouw uit de jaren vijftig en de aankoop van een stuk tuin van de parochie is een tweede plein gecreëerd en ontstaat de mogelijkheid om een compact bouwvolume te maken. De onderlinge afstanden binnen het gewenste programma zijn zodoende geoptimaliseerd.

De basisschool beschikt over twaalf zeer ruime en lichte leslokalen, die zijn opgezet in een heldere stramienmaat. Er is een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf met slaapruimten van beide ca. 150 m² en een buitenschoolse opvang van ca. 140 m². Daarnaast is het spilcentrum voorzien van een speelzaal van ca. 65 m², een multifunctionele ruimte inclusief podium van ca. 100 m² en diverse ondersteunende ruimten zoals kantoren, spreekkamers, personeelsruimten, flexplekken, toiletten en voldoende bergruimte.

Het bouwvolume bestaat uit twee lagen met een forse kap. De kap van het bestaande pand is niet origineel, maar opnieuw opgebouwd, nadat de jongensschool door de Duitse bezetters in 1944 in brand is gestoken. Speelterreinen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een kopgevel, waarin een entree is gelegen en met een rond raam in de punt. De gevel is voorzien van grote gevelopeningen in een travee van paren. Dit ritme wordt geaccentueerd door de aanwezige dakkapellen.

Het metselwerk is opgebouwd uit een plint van rode baksteen en een gevel van gemêleerde gele baksteen. Daarbij ligt de plint licht naar voren ten opzichte van de gevel. Het sterk vervuilde bestaande metselwerk is gereinigd zonder de kern van de baksteen aan te tasten of bloot te leggen. Voor de nieuwbouw zijn bijpassende bakstenen en voegwerk gekozen en is de gevel in hetzelfde kruisverband opgetrokken. De kleine gevelopeningen in de kopgevels zijn voorzien van een gele rollaag, boven een grote gevelopening liggen beton lateien en de gemetselde raamdorpels zijn uitgevoerd in rode baksteen.

Projectnaam
Spilcentrum 't Ven
Locatie
Eindhoven (NL)
Typologie
Onderwijs, Renovatie
Omvang
2.360 m² BVO
Jaar
2012
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs
Samenwerking
Houta Groep, Vissers & Vissers ingenieursbureau, LTC&C installatiemanagement, KABU, Gustaaf Groenspecialisten
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Klantgericht


Spilcentrum ’t Ven is ontworpen op basis van het concept frisse scholen, uitgangspunt voor deze classificatie is het door Senter Novem opgestelde Programma van Eisen Frisse Scholen uit september 2010. Het concept stimuleert scholen tot een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Voor Spilcentrum ’t Ven is minimaal klasse B (goed) en op sommige aspecten klasse A (zeer goed) behaald. Een resultaat waarvoor gemeentelijke subsidie is ontvangen.

Om het gewenste ambitieniveau te halen is het bestaande gebouw voorzien van volledig nieuwe installaties. Het spilcentrum beschikt over gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Het rendement van de warmteterugwinning is minimaal 75%, waarbij de toe- en afvoerlucht 100% is gescheiden. De gebalanceerde ventilatie is CO2 gestuurd per lokaal en bij sterke schommelingen in bezettingsgraad kunnen de leslokalen een extra boost van 20% meer verse lucht krijgen. De leslokalen beschikken over een grote verdiepingshoogte (3,0 - 5,0 meter), waardoor in de ruime en lichte leslokalen langer een goede luchtkwaliteit gegarandeerd wordt.

Er is een laagtemperatuur verwarmingssysteem toegepast met een watertemperatuur van maximaal 35ºC. De nieuwbouw is geheel voorzien van vloerverwarming en de bestaande bouw is waar mogelijk voorzien van vloerverwarming. Onder andere de vloeren op zand in de bestaande bouw zijn vervangen om vloerverwarming mogelijk te maken. De temperatuur in elk lokaal en werkruimte kan (door de leerkracht) worden beïnvloed met een thermostaatknop.

De daglichttoetreding is geoptimaliseerd. De bestaande bouw was reeds voorzien van grote gevelopeningen voor de leslokalen op de begane grond en de eerste verdieping. In de nieuwbouw is dit principe herhaald. Op de zolderverdieping zijn extra grote daklichten aangebracht. Bewegingsmelders zorgen voor het activeren en deactiveren van het kunstlicht, maar de verlichting kan ook individueel geregeld worden via een afstandsbediening. Het verlichtingsplan is ontworpen met op het werkblad van de leerlingen een verlichtingssterkte van minimaal 500 lux.
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Brede blik


Om op diverse manieren onderwijs te kunnen geven zijn naast de vaste leslokalen vier flexplekken ontworpen met een eigen thema. Het minitheater is een ruimte die hoofdzakelijk bedoeld is voor de onderbouw. De tribune, opgebouwd uit vierkante opbergboxen voor onder meer theaterkleding, is deels verrijdbaar, waardoor diverse opstellingen mogelijk zijn. Een rechthoekig element hangt boven de podiumvloer aan het plafond en is voorzien van lichtspots en een gordijn. Tevens markeren het plafondmeubel en een doorkijk de entree van het minitheater.

Op de eerste verdieping ligt het technisch atelier. Een praktische, rechthoekige ruimte met hoge kasten voor gereedschap die de ruimte begrenzen. Tussen de kasten zijn werkbanken bevestigd met stalen roosters om de ruimte af te schermen. Drie werktafels en bijpassende opbergkrukken geven werk- en bergruimte voor 15 leerlingen. Daklichten voorzien de werkplek van extra daglicht voor handenarbeid.

Bij de overgang van bestaande naar nieuwbouw is een studiehoek ingericht met computers en boekenkasten. De minibibliotheek geeft leerlingen de mogelijkheid om zich tussen de boeken af te zonderen in één van de nissen. Daklichten zorgen voor aangenaam daglicht om bij te lezen.

Uitkijkend op de St. Theresiakerk, het pastoriehuis en de groene pastorietuin is een lounge gelegen. Zes verrijdbare poefs kunnen in verschillende opstellingen worden geplaatst. Het geeft kinderen de mogelijkheid om te ontspannen in een rustige hoek van het spilcentrum met aangenaam uitzicht
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Initiatiefrijk


Het beschikbare perceel is eigenlijk te krap om het gewenste programma (inclusief parkeren) en de bestaande bebouwing op kwijt te kunnen. Tijdens de architectenselectie hebben we de naastgelegen pastorie benaderd met de vraag of het mogelijk was een deel van hun ruime tuin aan te kopen. Tegelijkertijd hebben we toestemming bij de gemeente gevraagd om twee bestaande bomen te rooien op de grond van de pastorie. De toezeggingen vanuit de pastorie en de gemeente vormen de uitgangspunten voor ons plan bij de architectenselectie.

Het ontwerp levert onder andere ruimtelijk-functioneel (terrein- en gebouwindeling), esthetisch, financieel en energetisch toegevoegde meerwaarde op. Het compacte gebouwvolume maakt ruime speelplaatsen mogelijk en biedt voordelen op financieel en energetisch gebied. Extra budget is tevens gegenereerd door de eis met betrekking tot CO2-concentratie vanuit de gemeenteraad te integreren in het installatieconcept. De hiervoor ontvangen subsidie en de besparingen op het budget zijn ingezet ten behoeve van aantrekkelijke flexplekken in het interieur.
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Communicatie


Voorafgaand aan de architectenselectie is met alle gebruikers (onderwijzend personeel, facilitair medewerkers en directie) gesproken over het onderwijsconcept en zijn de verschillende wensen geïnventariseerd. Dit maakt dat leslokalen verschillen in vorm, afmeting en opzet. Op veranderingen in lesprogramma’s en verschuiving binnen het docententeam is ingespeeld door het toepassen van flexplekken. Dit zijn overloop gebieden waar kinderen zelfstandig of in kleine groepen kunnen werken, terwijl de leslokalen geschikt zijn voor plenair onderwijs. Daarnaast is een docentenkamer op de hoek van de eerste verdieping gemaakt met toezicht op de speelpleinen, maar op verzoek van de leraren onttrokken aan het zicht van de kinderen.

In het spilcentrum is een kinderdagverblijf. De wijze van integratie met de basisschool is tot stand gekomen door de door ons gecoördineerde onderlinge afstemming. De leerlingen zijn betrokken bij het ontwerp met een intern project, dat naar aanleiding van onze presentatie is geïnitieerd.