1/17
Beeldregieplan Zorgvallei
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Beeldregieplan Zorgvallei

De Zorgvallei Heerlen is gelegen tussen twee provinciale wegen. Het gebied huisvest een drietal zorginstellingen: Atrium MC, Mondriaan en Sevagram. Ieder van de instellingen hebben een eigen specifieke zorg en huisvesting en zijn gelegen op een eigen deel van de Zorgvallei.

De Zorgvallei wordt doorkruist door het beekdal van de Roode Beek. Dit beekdal splitst het gebied in tweeën. Het gebied ten noordoosten van het beekdal is circa 20 meter hoger gelegen dan het beekdal en kenmerkt zich door hoge, statige bebouwing. Het gebied ten zuidwesten van het beekdal is laag gelegen en de bebouwing kenmerkt zich door een lage, patio-achtige structuur, waarin verschillende vormentalen voorkomen.

Het beeldregieplan gaat uit van een lange ontwikkelingsperiode, van 2010 tot 2040, waarbij diverse ontwikkelingsvarianten in kaart zijn gebracht, in relatie tot de beeldkwaliteit van het gebied. Deze zijn per deelgebied uitgewerkt, gekwantificeerd en gevisualiseerd op de onderdelen zonering, bebouwing, landschap, infrastructuur en parkeren.

Op basis van het beeldregieplan is een grondexploitatie opgesteld én gebruikt als richtlijn bij de gemeente en andere initiatiefnemers.

Gedurende het traject zijn met de zorginstellingen individueel, het bestaande en het in de toekomst te verwachten vastgoed in kaart gebracht. Daarnaast heeft een gezamenlijke ateliersessie plaatsgevonden, waarbij alle stakeholders zijn betrokken. Hierdoor is een degelijk onderbouwd en een gedragen resultaat ontstaan.

Projectnaam
Beeldregieplan Zorgvallei
Locatie
Heerlen (NL)
Typologie
Stedenbouwkundig beleid
Omvang
-
Jaar
2009
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
Zuyderland, Mondriaan, Stichting Sevagram Zorgcentra
Samenwerking
Adhara B.V., Nordinfra, Bremen Bouwadviseurs