1/9
Landbouwlandgoed de Roond
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Landbouwlandgoed de Roond

Een tweetal grondeigenaren in het gehucht de Roond hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een landgoed te ontwikkelen. Samen zetten de grondeigenaren 15 hectare van hun grond in voor de realisatie van een landgoed, gelegen tussen de natuurgebieden Kamina en Smalwater.

In overleg met de gemeente kwamen de initiatiefnemers tot de conclusie dat een vorm van extensieve, natuurgerichte landbouw het meest zou opleveren voor het landschap in Roond. Door middel van een ‘rood voor groen’ constructie zou de extensieve landbouw gefinancierd kunnen worden.

In opdracht van de initiatiefnemers is onderzocht welke landschaps- en natuurdoelen gehaald zouden kunnen worden bij een natuurgerichte agrarische bedrijfsvoering volgens het ‘Boeren voor Natuur’ principe. Vervolgens is volgens de systematiek voor nieuwe landgoederen (locatietoets, inrichtingstoets, beeldkwaliteitstoets, duurzaamheidstoets) een plan uitgewerkt voor een zogenaamd ‘landbouwlandgoed’.

Projectnaam
Landbouwlandgoed de Roond
Locatie
Boxtel (NL)
Typologie
Stedenbouwkundig beleid, Stedenbouwkundig ontwerp
Omvang
ca. 15 hectare
Jaar
2008
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
Particulier
Samenwerking
Praedium