1/37
Wegensteunpunt Coenecoop
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Wegensteunpunt Coenecoop

Met een capaciteit van 550 ton zout en 20 stallingsplaatsen voor materieel is Coenecoop het grootste steunpunt in de provincie Zuid-Holland en verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van 80 kilometer weg. Het complex is ontworpen en ingericht volgens de modernste methodes voor gladheidsbestrijding, waarbij duurzaamheid en milieu een belangrijke rol vervullen.

De locatie kenmerkt zich door de naar binnen gekeerde spiraalvorm, het oplopende talud langs de Provinciale weg en de zichtbaarheid vanuit de omgeving. Deze eigenschappen zijn geïntegreerd in een nieuw stedenbouwkundig ontwerp met een drietal gebouwen, waarin tevens de logistiek van het terrein een belangrijke rol speelt.

De bouwvolumes zijn zodanig gepositioneerd en vormgegeven dat het de handelingen op het werkterrein vereenvoudigt en het gebruik op een positieve manier stimuleert. Ronde vormen bieden een overzichtelijke en veilige werkomgeving. De gebouwen openen zich naar het centrale punt op het middenterrein, zodat een korte en snelle verbinding tussen de verschillende onderdelen van het steunpunt ontstaat. Voor een soepele verkeersafwikkeling zijn in- en afrit van elkaar gescheiden. Een lus rond de zoutloods verbindt deze twee aantakkingen op de openbare weg.

Het hoge en ronde volume van de zoutloods vormt de spil van de compositie, om zodoende het strooizout als essentie van het steunpunt te benadrukken. Deze hoogte wordt vormgegeven door de kolommenstructuur en de verticale gevelbekleding. De karakteristiek gekantelde dakschijf zorgt voor een afwisselend schouwspel bij het passeren van het steunpunt.

Een trapsgewijze positionering van vier gebogen dakschijven, meelopende met het aangrenzende talud, vormen de basis voor de stalling. Door gebruik te maken van de hoogte, wordt ruimte geboden aan de verschillende stallingsbehoeften. De gesloten buitenzijde beschermt het materieel en de open binnenzijde met radiale stallingsmogelijkheid vergroot het gebruiksgemak.

Het kantoor is met zijn rechthoekige vorm gelegen in de hoek van het perceel. De entree en de gemeenschappelijke ruimte zijn gelegen aan de zuidgevel en bieden overzicht over de inrit van het terrein, terwijl de kantoren aan de oostgevel uitzicht bieden op het water langs de Noord Ringdijk. De werkplaats, waarvan de kopgevel volledig kan worden geopend voor onderhoud van materiaal en materieel is georiënteerd op de stalling en de zoutloods.


Projectnaam
Wegensteunpunt Coenecoop
Locatie
Waddinxveen (NL)
Typologie
Industrie, Kantoor, Renovatie, Terreininrichting
Omvang
1.300 m² - 7.800 m² BVO (Bebouwing – Terrein)
Jaar
2011
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Samenwerking
Van Doorn Groep B.V., Vissers & Vissers ingenieursbureau, KABU, Bouwbedrijf Nobel, Bunnik Bouwgroep, Nelissen ingenieursbureau,
Klantgericht
Origineel
Brede blik

Klantgericht


Het stedenbouwkundig ontwerp van het terrein en het architectonisch ontwerp van de bebouwing is geinspireerd op het toekomstig gebruik: een efficiente logistieke inrichting ten behoeve van de zoutstrooiers in de winter. Er is gekozen voor een in- en een uitrit, waarbij de voertuigen direct worden gesplitst naar de betreffende gebouwen. Auto’s voor het kantoor kunnen direct rechts parkeren, de zoutstrooiers kunnen linksaf het zout vullen of rechtdoor om het voertuig te stallen. De opzet van de loods in een gekromde vorm, geeft voor de gebruikers een overzichtelijk beeld van het aanwezige materiaal en materieel, voor de bezoekers is de buitenzijde een fraai ogend houten volume dat trapsgewijs afloopt met de hoogte van de weg.

Het bestaande gebouw is, geheel conform de wens van de opdrachtgever, behouden en heeft een duidelijke upgrade gekregen. Ruimtelijk functioneel, esthetisch, energetisch en bouwtechnisch is het kantoor opgewaardeerd om te voldoen aan de huidige regelgeving.
Klantgericht
Origineel
Brede blik

Origineel


Binnen het bestaande gebouw hebben we (door de kunststof, ronde kap te slopen), extra vloeroppervlak toe kunnen voegen aan het gebouw. De scheiding tussen kantoor en bedrijfsruimte is verplaatst, ten gunste van het benodigde kantooropppervlak.
Onze filosofie bij de renovatie was om zoveel mogelijk materiaal en elementen te hergebruiken en enkele aspecten toe te voegen. Zo zijn de bestaande bedrijfsdeuren opnieuw geschilderd en teruggeplaatst, bestaande gevelopeningen vergroot naar beneden toe en is de bestaande gevel is ingepakt in een nieuw ‘jasje’.
Klantgericht
Origineel
Brede blik

Brede blik


Via een architectenselectie zijn wij gekozen om dit project verder uit te werken. Het gehele ontwerptraject hebben we doorlopen: schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek, aanbesteding en prijsvorming, werktekeningen, toezicht en volledige directievoering.

Tevens hebben we met diverse partijen samengewerkt, waaronder de twee aannemers bouw en infra, die een en ander op elkaar af moesten stemmen.