1/16
Gezondheidscentrum The Fisherman
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Gezondheidscentrum The Fisherman

In het historische dorpslint in de kern Zeelst van de gemeente Veldhoven staat rijksmonument The Fisherman. Dit rijksmonument is een grote villa uit de jaren ‘30 en huisvest momenteel een restaurant. Achter dit rijksmonument wordt een multifunctioneel gezondheidscentrum en hospice gevraagd. Dit gezondheidscentrum bestaat uit diverse spreek- en behandelkamers voor huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en logopedisten. Daarnaast is er de behoefte aan een grote ontvangstruimte, een binnenzwembad, revalidatieruimten en diverse personeelsvoorzieningen. Het hospice telt een twaalftal kamers, een gezamenlijke woonkamer en ondersteunende faciliteiten.

In hoofdvorm is de nieuwbouw zorgvuldig afgestemd op de monumentale villa. De schaal en verhouding van de bouwvolumes komen overeen met het rijksmonument, waardoor een ensemble ontstaat. De gekozen dakschalen zijn een moderne interpretatie van de kappen van het rijksmonument. Het voordeel van deze specifieke vorm is dat het vloeroppervlak op de verdieping wordt geoptimaliseerd. Het overstek bij de kopgevels voorkomt overvloedige zonintreding en verzacht de overgang van interieur naar exterieur.

Omdat het gezondheidscentrum en hospice een moderne interpretatie zijn op de oorspronkelijke gebouwtypologie, wordt in gevelgeleding en materialisatie een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het rijksmonument en de nieuwbouw. Uitgangspunt is om gebruik te maken van natuurlijke materialen en materialen met een natuurlijk patina. De dakschalen worden voorzien van een zinken felsdak en raamopeningen vervaardigd uit aluminium. Houten vliesgevels met een V-vormige belijning verfraaien de kopgevels. Het basement, waarin het zwembad is gelegen, wordt massief en steenachtig.

Projectnaam
Gezondheidscentrum The Fisherman
Locatie
Veldhoven (NL)
Typologie
Sport & recreatie, Zorg
Omvang
1.355 m² BVO
Jaar
2006
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
Van Kruysdijk Adviesgroep
Samenwerking
-
Klantgericht
Brede blik
Communicatie

Klantgericht


Het ontwerp van de nieuwbouw heeft een sterke relatie met de omgeving, maar zeker met het rijksmonument dat wordt gekenmerkt door zijn bijzondere kapvorm. Door deze vormgeving zijn wij geïnspireerd en hebben we het gezondheidscentrum ontwikkeld, dat qua vormentaal aansluit op het rijksmonument, maar in kleurstelling, materialisering en detaillering afwijkt. De aanwezige ambachtelijke detaillering is doorgezet in de nieuwe detaillering maar in een nieuwe architectonische laag.

Binnen het gebouwvolume is het vloeroppervlak gemaximaliseerd. Door het gebouw half verdiept aan te leggen, kunnen de grote ruimten die weinig daglichttoetreding nodig hebben, zoals het zwembad en de fitnessruimte, in het souterrain worden geplaatst. De entree, de behandelkamers en spreekkamers zijn gelegen op de bel-etage en de verdieping. Derhalve kunnen in een stedenbouwkundige context waar maximaal twee bouwlagen gewenst zijn, drie bouwlagen gerealiseerd worden.

Klantgericht
Brede blik
Communicatie

Brede blik


Dit project beslaat meerdere jaren en trajecten. In opdracht van de gemeente hebben we achtereenvolgens een welstandsnota voor de hele gemeente opgesteld en daarna een beeldkwaliteitsplan voor de omgeving van The Fisherman. De welstandsnota legt de welstandscriteria en de beleidskeuzen vast over het te volgen welstandsbeleid. In het beeldkwaliteitsplan is specifiek ingegaan op de infrastructuur, de omgeving (korrelgrootte, rooilijnen, historie) en de potentiële ontwikkelkaders.
Klantgericht
Brede blik
Communicatie

Communicatie


Gedurende alle fasen van het project hebben we op specifieke wijze het communicatietraject ingericht. Bij het opstellen van de welstandsnota is gekozen voor informerende presentaties aan burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de burgers. Bij het beeldkwaliteitsplan zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd met verschillende afdelingen van de gemeente om aan te sluiten op hun toekomstvisie voor de buurt. Het ontwerp van de nieuwbouw is tot stand gekomen op basis van een intensieve dialoog met de gebruikers van het gezondheidscentrum: huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en logopedisten. Het programma van wensen en de samenwerkingsvormen zijn hierbij besproken. Het totale plan is uiteindelijk gepresenteerd aan de gemeente en vervolgens aan de buurtbewoners.