1/11
Cultuurhistorisch onderzoek Vrouwenhof
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Cultuurhistorisch onderzoek Vrouwenhof

In verband met een gebiedsontwikkeling, wil Meulen Weert kunnen beschikken over een cultuurhistorische waardebepaling van het ensemble ‘de Vrouwenhof’ In Weert.

De Vrouwenhof in Leuken werd in het begin van de 17e eeuw gebouwd en staat op het landgoed dat zich uitstrekt over ruim 12 hectare landbouwgrond. Het is omgeven door een brede gracht en diende als uitwijkplaats voor de bevolking van de stad. De statige oprijlaan is aan weerszijden voorzien van Italiaanse populieren. De monumentale waarde van de bouwdelen is zeer wisselend. Enkele bouwdelen hebben een overwegend positieve monumentale waarde vanwege de gaafheid en de oorspronkelijkheid van de historisch gegroeide bouwmassa. De waardebepaling van het totale ensemble is hoog, dit komt door de historie, de ligging van het complex in de omgeving en de positionering van de verschillende bouwmassa’s ten opzichte van elkaar. De bouwtechnische staat van alle bouwdelen is slecht tot zeer slecht.

Geadviseerd is om, bij nieuwbouw, de karakteristieken van het complex, de uitstraling en de ensemblewerking in heldere beeldbepalende omschrijvingen en criteria vast te leggen in een beeldkwaliteitsplan voor deze unieke locatie.

Projectnaam
Cultuurhistorisch onderzoek Vrouwenhof
Locatie
Weert (NL)
Typologie
Stedenbouwkundig beleid
Omvang
ca. 12 hectare
Jaar
2004
Status
In werking getreden
Opdrachtgever
Meulen Bouw B.V.
Samenwerking
BAAC Bureau voor Bouwhistorie Archeologie Architectuur en Cultuurhistorie