22 March 2023

Subsidie toegekend aan de gemeente Beekdaelen voor het aanpakken centrumgebied Schinveld

Met de verschillende uitwerkingen van deelgebieden hebben we de Gemeente Beekdaelen ondersteund in de subsidieaanvraag. In 2023 heeft de Gemeente Beekdaelen 2.49 miljoen euro ontvangen vanuit het programma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het aanpakken van het centrumgebied Schinveld en het verbeteren van de leefbaarheid.

https://www.beekdaelen.nl/beekdaelen-ontvangt-financiele-ondersteuning-voor-impuls-leefbaarheid-centrumgebied-schinveld