23 January 2023

Omgevingsvergunning verleend voor P3 Eindhoven Airport!

Als antwoord op het dringende tekort aan parkeerplaatsen, wordt op het parkeerterrein P3 van Eindhoven Airport bovengrondse parkeergarage gerealiseerd. Het betreft echter geen nieuwbouw, de garage is zelfs niet tweedehands: het gebouw wordt maar liefst voor de derde keer gebruikt! 


Een geweldig voorbeeld van circulariteit en kenmerkend voor het EZ Park concept. Het gebouw is volledig remontabel en vanwege de hoge mate van modulariteit is de flexibeliteit en herbruikbaarheid geborgd. Het 'bouwpakket' ligt klaar voor gebruik in de opslag, dus het parkeerprobleem van de luchthaven kan zo snel mogelijk worden aangepakt.