13 September 2019

De kroon op het werk! Koning Willem Alexander opent 3 oktober 2019 Brainport Industries Campus!

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent donderdagochtend 3 oktober 2019 Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven


De eerste Fabriek van de Toekomst op Brainport Industries Campus heeft een omvang van 100.000m2. Hier wordt the next generation van de high tech maakindustrie opgeleid in een “state of art’ werk- en leeromgeving. Brainport Industries Campus is het thuisfront voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen in de Brainport regio. De campus zal in totaal 5 fabrieken omvatten.


Het modulaire, flexibele ontwerp, kan meebewegen met de wensen van de gebruikers. Het ecosysteem van bedrijven kan zich hierdoor snel en gemakkelijk aanpassen aan veranderende processen.


https://www.brainportindustriescampus.com/nl/nieuws/koning-willem-alexander-opent-brainport-industries-campus-in-eindhoven