10 September 2019

Rondleiding jury Dirk Roosenburgprijs bij Cluster I Brainport Industries Campus

De jury van de Dirk Roosenburgprijs bezoekt Cluster I Brainport Industries Campus! Na een hartelijke ontvangst volgden presentaties vanuit verschillende disciplines door de stedenbouwkundige, de ontwikkelaar en door ons als architect over onderwerpen als stedenbouw, het ecosysteem van bedrijven en het gebouwontwerp dat dit mogelijk maakt. Daarna een rondleiding door het gezamenlijke atrium, restaurant en congresruimte, de paviljoens met bedrijven, start ups en showcases, de gezamenlijke logistieke zone en de fabriek zelf!


Bekendmaking van de winnaar van de Dirk Roosenburgprijs is op 25 oktober om 16:00 uur in het Natlab Eindhoven, tijdens de DDW!


De Dirk Roosenburgprijs is de ontwerp- en architectuurprijs van het College van B&W van de gemeente Eindhoven. Deze wordt tweejaarlijks toegekend aan een, binnen de grenzen van de gemeente Eindhoven, opgeleverd project. Genomineerd worden zowel architectonische projecten (gebouwen) als ruimtelijk-landschappelijke projecten (parken en infrastructuur). Meer informatie over de prijs en de nominaties vind je op: https://www.architectuurcentrumeindhoven.nl/archief/architectuur-en-de-stad-nominatierapport-dirk-roosenburgprijs-2019/