24 May 2019

Cluster 1 Brainport Industries Campus genomineerd voor Dirk Roosenburgprijs 2019

De Dirk Roosenburgprijs is de ontwerp- en architectuurprijs van het College van B&W van de gemeente Eindhoven. Deze wordt tweejaarlijks toegekend aan een, binnen de grenzen van de gemeente Eindhoven, opgeleverd project. Cluster 1 van de Brainport Industries Campus is samen met acht andere projecten genomineerd!


Voor de volledige lijst en een korte beschrijving per project, zie de website van Architectuurcentrum Eindhoven:


https://www.architectuurcentrumeindhoven.nl/archief/architectuur-en-de-stad-nominatierapport-dirk-roosenburgprijs-2019/