Communicatie

Het aspect communicatie is geÔntegreerd in ons ontwerpproces. Afhankelijk van het gewenste doel, wordt een communicatieplan opgesteld in relatie tot een planning. Zodoende wordt in een vroegtijdig stadium draagvlak gecreŽerd en (gemeentelijke) vervolgtrajecten sneller en met minder bezwaren doorlopen. Door de verschillende stedenbouwkundige beleids- en ontwerpopdrachten, zijn wij gewend om met verschillende groepen te communiceren. Bijvoorbeeld Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad, belangengroeperingen (erfgoed, groen), winkeliersvereniging, belangenorganisaties, omwonenden en bewoners.

 
   
Transformatie woningen Berg en Terblijt   Zorgplein Brunssum
Masterplan Deurne   Masterplan Brunssum
 
klik op afbeelding om project te bekijken